Produkty na USB

How to legislatively correctly conduct a selection procedure in a school and school facility (Ako legislatívne správne urobiť výberové konanie v škole a školskom zariadení)

Obsah webinára je zameraný na prípravu a postup výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca školy, školského zariadenia v súlade s platnou legislatívou.

Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia na základe výsledkov výberového konania, ktoré uskutočňuje rada školy.

Obsah

00:00:15 Úvod
00:01:45 VYBRANÉ PRÁVNE PREDPISY
00:05:00 ZÁKONNÍK PRÁCE
00:07:40 O VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
00:09:25 O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
00:11:00 O ŠTÁTNEJ SPRÁVE VŠKOLSTVE AŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE
00:12:50 OBSADZOVANIE MIEST VEDÚCICH ZAMESTNANCOV
00:14:30 § 4 VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA
00:17:00 PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY
00:19:15 Vyhláška 291/2004 Z.z.
00:21:55 RADA ŠKOLY
00:29:10 §5 VÝBEROVÉKONANIENAMIESTOVEDÚCEHOZAMESTNANCA
00:31:50 §39 VEDÚCIPZ/OZ
00:42:50 PRÍPRAVA A POSTUP PRI VÝBEROVOM KONANÍ
00:48:00 ČLEN VÝBEROVEJ KOMISIE
00:50:20 PRÍPRAVA A POSTUP PRI VÝBEROVOM KONANÍ
00:53:00 SKÚSENOSTI Z PRIEBEHU VÝBEROVÝCH KONANÍ
00:55:20 PRACOVNÁ ZMLUVA
00:55:30 PROFESIJNÝ ŠTANDARD
01:00:30 PERSONÁLNA STRATÉGIA ŠKOLY
01:01:10 Zdroje
01:01:45 RADA ŠKOLY A VÝBEROVÉ KONANIE

Zoznam autorov

PaedDr. Darina Výbohová, PhD

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk