Geometrické tolerancie v strojárstve

Publikácia pre konštruktérov, technológov a pre tých, ktorí pracujú s technickými výkresmi v strojárstve. Jej cieľom je pomôcť Vám vypracovať a používať výrobnú dokumentáciu podľa najnovších trendov. Tvary prvkov súčiastok a ich vzájomnú polohu môžete predpísať geometrickými toleranciami. Publikácie je v českom jazyku.


Príklady v publikácii Geometrické tolerancie v strojárstve sa zameriavajú na vzťahy medzi rozmermi a geometriou. Predpisy týchto väzieb dovoľujú výrobe a kontrole využiť väčšie tolerančné medze a zároveň zachovať funkčnosť a zmontovateľnosť výrobkov.

I keď sú výkresy s geometrickými toleranciami rozšírené, často dochádza k ich nesprávnemu výkladu. Preto publikácia prináša odchýlky v toleranciách tiež podľa noriem ASME a zároveň pojmy v cudzích jazykoch, ktoré sa používajú v dokumentácii prichádzajúcej do podnikov.

Praktická brožúra prináša:

  • predpisy vzťahov medzi rozmermi a geometriou,
  • využitie väčších tolerančných medzí,
  • príklady tolerovania podľa ČSN (EN, ISO) a podľa noriem ASME,
  • pojmy na výkresoch v cudzích jazykoch,
  • tabuľky pre stanovenie odchýlok.

Publikácia je v českom jazyku.

Input:

Tlačená brožúra:

45,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Pojmy na výkresoch v cudzích jazykoch

Presnosť geometrických vlastností

Tolerančné pole a tolerančné priestory

Predpisovanie geometrických tolerancií

Tolerancie tvarov

-      Priamosť

-      Rovinnosť

-      Kruhovitosť

-      Valcovitosť

-      Tvar čiary a tvar plochy

-      Doplnkové parametre odchýlok tvaru

Geometrické tolerancie vztiahnuté k základniam

-      Tolerancie smeru

-      Tolerancie vzájomnej polohy

-      Tolerancie kruhového hádzania

Súhrnné geometrické tolerancie

-      Rovnobežnosť a rovinnosť

-      Kolmosť a rovinnosť

-      Sklon a rovinnosť

Základne a sústavy základní

-      Základne

-      Sústavy základní

-      Čiastkové základne

Metódy vyhodnocovania odchýlok od geometricky správnych tvarov

-      Úvod

-      Vzťažný úsek

-      Základné metrologické charakteristiky

-      Chyby merania

Závislé a nezávislé tolerancie

-      Medzné rozmery

-      Základné pravidlo tolerovania

-      Kontrola obalovej plochy

-      Využitie maxima nebo minima materiálu

-      Využitie reciprocity

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Doc. Ing. František Drastík, CSc.