Tlačená príručka

Franchising

Formát: A5, Počet zložiek: 1 Počet strán: 101

Tlačená publikácia rieši komplexne a na základe praktických skúseností problematiku tejto progresívnej metódy podnikania na Slovensku. Cieľom publikácie je stručne, jednoducho a odborným spôsobom si ozrejmiť princípy a výhody franchisingu, a zároveň inšpirovať podnikateľov k ich využívaniu.

Autorom publikácie je Ing. Jozef Šétaffy, ktorý má skúsenosti v oblasti franchisingu na základe 6-ročného pôsobenia na pozícii člena predstavenstva a prezidenta Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) a 15-ročné skúsenosti súvisiace s tvorbou a aplikáciou franchisingového konceptu Pizza Mizza.

Obsah

 • Začiatky franchisingového podnikania na Slovensku a súčasnosť
 • Základné pojmy vo franchisingu a ich jednoduché vysvetlenie
 • Princípy franchisingu a ich aplikácia v praxi
 • Výhody podnikania na kľúč
 • Ako sa nepomýliť pri kúpe franchisingovej licencie
 • Ako si otvoriť prevádzku svetovej značky vďaka franchisingu
 • Ako skontrolovať, či franchisingový koncept má základné predpoklady na  trhu byť úspešný
 • Rámcový postup pri tvorbe vlastného franchisingového konceptu
 • Deväť krokov od start-upu k franchisingu
 • Všeobecná rámcová schéma postupu tvorby franchisingového reťazca
 • Metodika tvorby franchisingového balíka
 • Algoritmus postupu pri príprave a realizácii franchisingovej prevádzky
 • Riziká pri vstupe franchisingového projektu na nový trh
 • Štruktúra zmluvnej dokumentácie a poplatkov vo franchisingu
 • Účtovanie franchisingových a licenčných poplatkov
 • Franchising v slovenskej legislatíve 
 • Ochranná známka, značka a logo a vo franchisingu
 • Ochrana duševného vlastníctva v praxi       
 • Franchising preferuje rodinné podnikanie
 • Význam vzdelávania vo franchisingu
 • Master Franchising ako dôsledok globálnej expanzie podnikania
 • Európsky etický kódex franchisingu
 • Poznámky pod čiarou
 • Ako vznikla Pizza Mizza
 • Referencie autora brožúry

Zoznam autorov

Ing. Jozef Šétaffy

Ing. Jozef Šétaffy

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk