Tlačené publikácie

Verejná správa a školstvo

Forma: Tlačená príručka

Cena: 59 € bez DPH

Popis

Tlačená publikácia Vám prináša prehľad informácií o zmenách fungovania elektronického trhoviska.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 59 € bez DPH

Popis

Publikácia obsahuje odborné informácie týkajúce sa zákona o neziskových organizáciách, zákona o nadáciách, zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

...

Popis

Tlačená publikácia Vám prináša prehľad informácií o zaraďovaní zamestnancov do platových tried a tabuľky platových tried v roku 2019.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 59 € bez DPH

Popis

Tlačená publikácia Vám prináša prehľad informácií o zmenách, ktoré nastali. Informácie sú s komentárom od odborníka z praxe.

...

Popis

Publikácia prináša prehľad informácií o vykonávaní finančnej kontroly vo verejnej správe.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 159 € bez DPH

Popis

Tlačená publikácia obsahuje odborne spracované vybrané legislatívne zmeny účinné od 1.1.2019, a to z viacerých tematických odborných oblastí. Publikácia je spracovaná odborníkmi z praxe a obsahuje informácie k vybraným legislatívnym zmenám.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 129 € bez DPH

Popis

Tlačená publikácia komplexne rieši legislatívne zmeny od 1.1.2019 vo verejnej správe. Nemusíte hľadať, kde sa čo zmenilo, na vybrané  zmeny vás v tlačenej publikácii upozorňujeme.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 99 € bez DPH

Popis

Tlačená publikácia obsahuje odborne spracovanú jednu z najzávažnejších tém, ktorej by si mal byť dobre vedomý každý jeden verejný činiteľ pri výkone verejnej moci. Publikácia obsahuje okrem odborných informácii i vzory a dáva ucelený pohľad na postup ako sa v prípade zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci zorientovať. Autorom je skúsený odborník z praxe, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci.  

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 99 € bez DPH

Popis

Publikácia je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie na ochranu osobných údajov podľa GDPR. Obsahuje jasne, vecne a na príkladoch zobrazené ukážky vyhotovenia GDPR podkladov. Publikácia je určená všetkým, ktorí potrebujú vidieť prakticky, ako postupovať v novej právnej úprave ochrany osobných údajov.

...

Forma: Časopis

Cena: 186 € bez DPH

Popis

Časopis je jedinečný svojho druhu na slovenskom trhu. Na stránkach tohto periodika každý mesiac mapujeme zaujímavé a neobyčajné prípady z prostredia účtovníctva, ale aj daní či rozpočtovníctva, ktoré sa vyskytujú v oblasti verejnej správy. Renomovaní členovia nášho autorského kolektívu sú zárukou toho, že časopise Účtovný a daňový expert vo verejnej správe nájdete vždy aktuálne a odborné informácie.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 20 € bez DPH

Popis

Táto príručka je určená každému, kto v strojárstve prichádza do styku s výkresovou dokumentáciou. Vysvetľuje nielen posledné ustanovenia technických noriem z oblasti technických výkresov, rozmerové presnosti a presnosti geometrických častí, ale sú v nej uvedené aj niektoré zo starších používaných praktík pri tvorbe strojárskych výkresov. Príručka čítania výkresov v strojárstve je v českom jazyku.

...