Tlačené publikácie

Stavebníctvo a nehnuteľnosti

Forma: Tlačená príručka

Cena: 59 € bez DPH

Popis

Stavebný zákon s komentárom  – aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva.

...