Online produkty

Výroba a doprava

Forma: Online produkt

Cena: 59 € bez DPH

Jedným z ústredných právnych predpisov v oblasti dopravy a logistiky je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Potrebu vydania tohto zákona vyvolala nevyhnutnosť reagovať na narastajúci stupeň motorizácie a akceptovanie medzinárodných zmlúv a dohovorov, odporúčaní a poznatkov Európskej komisie pre bezpečnosť cestnej premávky a Európskej hospodárskej komisie OSN.

Online kurz obsahuje všetky podstatné informácie, ktoré by mal vodič nákladného vozidla ovládať.

...

Cenná pomôcka pri riešení konkrétnych praktických situácii v súvislosti s technickými zariadeniami. 

...

Forma: Online produkt

Cena: 198 € bez DPH

V cestnej doprave je dôležité poznať a ovládať pravidlá cestnej premávky. Pravidlá cestnej premávky však v jednotlivých európskych krajinách nie sú jednotné, a preto keď prevádzkujete osobnú alebo nákladnú cestnú dopravu v rámci Európy, mali by ste vedieť, aké pravidlá cestnej premávky platia v krajine, do ktorej alebo cez ktorú prechádza vozidlo, ktoré je vo vašom vlastníctve.

...

Forma: Online produkt

Cena: 144 € bez DPH

Online časopis Sprievodca svetom dopravcu je určený pre všetkých prevádzkovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy v súlade s podmienkami platnými v EÚ a vo vzťahu k tretím krajinám. Prináša zaujímavé a aktuálne témy pre osoby podnikajúce v oblasti autodopravy. Online časopis je mesačník.

...