Online produkty

Výroba a doprava

Forma: Online produkt

Cena: 59 € bez DPH

Jedným z ústredných právnych predpisov v oblasti dopravy a logistiky je zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Potrebu vydania tohto zákona vyvolala nevyhnutnosť reagovať na narastajúci stupeň motorizácie a akceptovanie medzinárodných zmlúv a dohovorov, odporúčaní a poznatkov Európskej komisie pre bezpečnosť cestnej premávky a Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov. Online kurz obsahuje podstatné informácie, ktoré by vodič nákladného vozidla mal obsahovať.

...

Forma: Online produkt

Cena: 246 € bez DPH

Cenná pomôcka pri riešení konkrétnych praktických situácii v súvislosti s technickými zariadeniami. 

...

Forma: Online produkt

Cena: 189 € bez DPH

V cestnej doprave je dôležité poznať a ovládať pravidlá cestnej premávky.Pravidlá cestnej premávky však v jednotlivých európskych krajinách nie sú jednotné, a preto keď prevádzkujete osobnú alebo nákladnú cestnú dopravu v rámci Európy, mali by ste vedieť, aké pravidlá cestnej premávkyplatia v krajine, do ktorej alebo cez ktorú prechádza vozidlo, ktoré je vo Vašom vlastníctve.

...