CD, DVD, USB

Verejná správa a školstvo

Forma: Produkt na CD

Cena: 49 € bez DPH

Popis

Prinášame Vám nové CD, v ktorom nájdete stovky prípadov účtovania nákladov vo verejnej správe. Jednotlivé účtovné súvzťažnosti pre Vás spracovali dlhoroční odborníci venujúci sa metodike účtovania v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách či VÚC.

...

Forma: Produkt na CD

Cena: 43 € bez DPH

Popis

Odborné CD vám pomôže osvojiť si vedomosti ako v Exceli využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

...

Forma: Produkt na CD

Cena: 28 € bez DPH

Popis

DVD naučí začínajúcich užívateľov zorientovať sa v prostredí Microsoft Outlook 2010 a v krátkom čase sa naučiť používať jeho základné funkcie.

...

Forma: Produkt na CD

Cena: 39.5 € bez DPH

Popis

0dborné CD obsahuje množstvo cvičení a informácií o takej veľkej entite akým je náš mozog a jeho potenciál.Väčšina ľudí nevyužíva možnosti svojho mozgu v dostatočnej miere, ako keby si ani neboli vedomí skutočnosti, že sa mozog môže trénovať rovnako, ako každý iný sval. Ľudia väčšinou viac používajú ľavú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne, analytické rozmýšľanie, zatiaľ čo pravú stranu, ktorá je sídlom kreativity, viac alebo menej zanedbávajú. Aké techniky a postupy použiť, aby sme mozog využívali v celej jeho kapacite? 

...