CD, DVD, USB

Právo, legislatíva, zákony

Forma: Produkt na CD

Cena: 28 € bez DPH

Popis

DVD naučí začínajúcich užívateľov zorientovať sa v prostredí Microsoft Outlook 2010 a v krátkom čase sa naučiť používať jeho základné funkcie.

...

Forma: Produkt na CD

Cena: 15 € bez DPH

Popis

DVD ponúka rýchly návod, ako na prácu s obrázkami a úpravu fotografie. Svojimi videoseminármi poskytne nevyhnutný základ pre grafickú prácu. Oboznámime Vás s rozdielom medzi vektorovou a rastrovou grafikou, s pojmami RGB, CMYK, DPI, bit a tak ďalej. Zoznámime Vás s bezplatným obrázkovým editorom Microsoft Fotogaléria a ukážeme Vám, ako ho nainštalovať a prostredníctvom neho upravovať fotografie.

...