Seminár:
Finančná analýza firmy

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Obsahom seminára je komplexná analýza ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu o ekonomickej pozícii firmy. Ide o vývoj bilančnej štruktúry firmy a jej vplyv na finančnú stabilitu, hodnotenie vývoja ukazovateľov likvidity, rentability, aktivity a mieru zadĺženosti.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín: 20.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Finančná analýza firmy

Účtovná závierka – zdroj informácií pre finančnú analýzu:

 • účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
 • účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi.

Finančná analýza „ex post“ (retrospektíva):

 • finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu,
 • procedúry objektivizácie záverov finančnej analýzy.

Finančná analýza „ex ante“:

 • podstata prognózovania finančnej situácie podniku:
  • udržateľný rast firmy – parametre ovplyvňujúce jeho rast,
  • analýza pracovného kapitálu,
  • bonitné modely,
  • efektívnosť využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia).

Praktická prípadová štúdia. 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Obsahom seminára Finančná analýza firmy je komplexná analýza ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu o ekonomickej pozícii firmy. Ide o vývoj bilančnej štruktúry firmy a jej vplyv na finančnú stabilitu, hodnotenie vývoja ukazovateľov likvidity, rentability, aktivity a mieru zadlženosti. Jedná sa o ukazovatele, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú solventnosť firmy bez ohľadu na jej veľkosť a odvetvie, v ktorom realizuje svoje aktivity. Sú všeobecne platné.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Finančná analýza firmy

Pracovníci, ktorí sa podieľajú na komplexnom finančnom riadení aktivít firmy; začínajúci podnikatelia so základnými ekonomickými zručnosťami; stredný manažment, nefinanční manažérí, začínajúci finanční analytici, pracovníci komunikujúci s komerčnými bankami a pracovníci, ktorí vypracuvávajú a vyhodnocujú finančné plány.

Lektor - Finančná analýza firmy

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Referencie - Finančná analýza firmy

"Veľmi dobrá úroveň seminára, odborná znalosť lektora Ing. Preisingera na vysokej úrovni, ochota odpovedať na naše otázky a diskusia." Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Časový harmonogram - Finančná analýza firmy

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Finančná analýza firmy

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 20.11.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.