Časopis

Expert na odpadové hospodárstvo a enviro problematiku

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Odborný štvrťročník prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o odpadové hospodárstvo a environmentalistiku a chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi. Vďaka nášmu časopisu budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Po objednaní dostanete automaticky prístup k online verzii časopisu, kde máte k dispozícii archív článkov, rady a tipy pre vašu prácu a viac ako 450 právnych predpisov.

Odborná garantka časopisu je Ing. Mária Hrmová. Autorský kolektív je zložený z odborníkov z praxe odpadového hospodárstva.

Obsah

V odbornom časopise sa dočítate o týchto témach:

  • Základné povinnosti pre pôvodcu -držiteľa odpadu v praxi
  • Ako má obec nakladať s dlhodobo odstavenými vozidlami v roku 2022
  • Polychlórované bifenyly (PCB) ako environmentálna záťaž

Otázky a odpovede:

  • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v roku 2022
  • Elektroodpad z domácnosti v roku 2022
  • Povinnosť obchodníka oznámiť informácie o nakladaní s odpadom pre pôvodcu odpadu v roku 2022

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk