Expert manažérstva kvality

Odborný štvrťročník je určený všetkým, ktorí chcú mať pravidelný prísun kvalitných informácií zameraných na problematiku manažmentu kvality.


Každý odborník manažérstva kvality by mal byť pravidelne informovaný o tom, čo sa vo svete manažérstva kvality deje. Odborný časopis reflektuje na aktuálne dianie v modernom riadení podnikov.

Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu:

150,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 12 € bez DPH

Obsah

  • Systém manažérstva kvality v organizácii
  • Charakteristika ISO 9001:2015, porovnanie s predchádzajúcim vydaním
  • Porovnanie požiadaviek normy ISO 9001:2015 s predchádzajúcou normou ISO 9001:2008
  • Zdokumentované informácie systému manažérstva kvality na základe požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016

Autori

Kolektív autorov