Časopis

Expert manažérstva kvality

Formát: A4,

Odborný štvrťročník je určený všetkým, ktorí chcú mať pravidelný prísun kvalitných informácií zameraných na problematiku manažmentu kvality.

Každý odborník manažérstva kvality by mal byť pravidelne informovaný o tom, čo sa vo svete manažérstva kvality deje. Odborný časopis reflektuje na aktuálne dianie v modernom riadení podnikov.

Obsah

  • Systém manažérstva kvality v organizácii
  • Charakteristika ISO 9001:2015, porovnanie s predchádzajúcim vydaním
  • Porovnanie požiadaviek normy ISO 9001:2015 s predchádzajúcou normou ISO 9001:2008
  • Zdokumentované informácie systému manažérstva kvality na základe požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk