Exekúcie premium

Web: https://exekucie.uad.sk/

Odborný portál Exekúcie premium je jedinečným zdrojom informácií, ktoré sú ihneď k dispozícií, pre praktickú aplikáciu. Obsah odborného portálu pozostáva i z prakticky ucelených príkladových častí, ktoré sú robené priamo pre všetkých, ktorí aktuálne riešia problematiku exekúcií. Od 1.4.2017 došlo k zásadným zmenám v exekučných konania, čo má za následok napríklad fakt, že ak bol návrh na vykonanie exekúcie u súdneho exekútora podaný do 1.4.2017, postupuje sa podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ak bol podaný po 1.4.2017 postupuje sa už podľa novej právnej úpravy


-         Bezplatný odpovedný servis

-         24 hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy

-         Kalkulačky – výpočet zrážok zo mzdy, výpočet úrokov z omeškania

Input:

Ročný vstup do odborného portálu Exekúcie premium
(315 € bez DPH)

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Kolektív autorov

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 19.8.2019
Miesto: Bratislava