Exekúcie po novom od 1.1.2018

Produkt je zameraný na exekučné konanie v roku 2018, pričom v textoch sú už zohľadnené obe dôležité novely Exekučného poriadku s účinnosťou od 1. februára a 1. apríla 2017 a samozrejme aj zmeny od 1.1.2018. Dozviete sa podrobne o všetkých zmenách, ktoré novela priniesla a aký bude priebeh exekučného konania po novom. 


Dočítate sa o upovedomení a začatí exekúcie, o prostriedkoch ochrany a obrany povinného, zastavení a ukončení exekúcie, ako aj o exekúcii na peňažné a nepeňažné plnenie. Ponúkame aj schému exekučného konania na peňažné plnenie. V neposlednom rade budete mať k dispozícii editovateľné vzory na stiahnutie do vášho počítača.

Input:

Exekúcie po novom od 1.1.2018:

59 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

1. Zmeny v exekučnom konaní v roku 2018

 

2. Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdneho exekútora a inou cestou

            2.1 Súdny exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba

            2.2 Podmienky pre výkon exekučnej činnosti

            2.3 Iné spôsoby vymáhania pohľadávok

 

3. Exekučné konanie a jeho priebeh od 1.1.2018

            3.1 K novele zákona

            3.2 Návrh na vykonanie exekúcie

            3.3 Náležitosti návrhu na vykonanie exekúcie

            3.4 Späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie

            3.5 Druhy exekučných titulov

      3.6 Začatie exekučného konania a exekvovanie majetku

 

4. Upovedomenie o začatí exekúcie

            4.1 Upovedomenie o začatí exekúcie

            4.2 Účinky doručenia upovedomenia o začatí exekúcie

                  4.3 Možnosť úhrady exekúcie s nižšími trovami exekúcie

                  4.4 Právo podať návrh na zastavenie exekúcie

                  4.5 Právo povinného podať žiadosť o splátky

                        4.6 Obmedzenie povinného na bežné právne úkony

 

5. Prostriedky ochrany a obrany povinného

            5.1 Odklad exekúcie

                        5.1.2 Odklad s blokovaním majetku

                        5.1.2 Odklad bez blokovania majetku

      5.2 Návrh na zastavenie exekúcie

 

6. Zastavenie exekúcie súdnym exekútorom

            6.1 Zastavenie exekúcie súdnym exekútorom

 

7. Upovedomenie o ukončení exekúcie

            7.1 Upovedomenie o ukončení exekúcie

 

8. Najčastejšie spôsoby vykonania exekúcie na peňažné plnenie

            8.1 Najčastejšie spôsoby vykonania exekúcie na peňažné plnenie

                        8.1.1 Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke

                        8.1.2 Exekúcia zrážkami zo mzdy

 

9. Najčastejšie spôsoby vykonania exekúcie na nepeňažné plnenie

            9.1 Najčastejšie spôsoby vykonania exekúcie na nepeňažné plnenie          

                        9.1 Vypratanie

 

10. Schéma exekučného konania na peňažné plnenie

            10.1 Schéma exekučného konania na peňažné plnenie

 

11. Vzory

            11.1 Vzor návrhu na vykonanie exekúcie

            11.2 Vzor späťvzatia návrhu na vykonanie exekúcie

            11.3 Vzor žiadosti o povolenie splátok v exekučnom konaní

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • JUDr. Martina Jenčová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2018
Miesto: Bratislava