Tlačená príručka

Zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Formát: A5 Počet strán: 111

Objavte tlačenú brožúru Zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2022, ktorá Vám poskytne prehľad o legislatívnych zmenách týkajúcich sa Vašej firmy. Zistite, ako Vás novely zákona č. 302/2019 Z. z. a 372/2021 Z. z. ovplyvňujú. Odborníci Vám vysvetlia dôsledky týchto zmien a predstavia Vám možnosti, ako sa s nimi úspešne popasovať.

Obsah

 • Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022
 • Novela zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Kam patrí odpad po COVID testovaní vo firmách
 • Zmena výnimky pre distribútorov obalov od 1. 1. 2022
 • Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpadu
 • Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022
 • Komentár k paragrafom, kde od 1. 1. 2022 nastala zmena
 • § 16 – Zber odpadu a výkup odpadu
 • § 27 – Základné ustanovenia
 • § 28 – Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností
 • § 52 – Základné ustanovenie
 • § 54 – Povinnosti výrobcu obalov
 • § 56 – Povinnosti distribútora obalov

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk