EnviroInfo

Web: https://onnodp.dashofer.sk/

Newsletter o podnikaní a životnom prostredí

Online časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Budete tak mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú. Online časopis je mesačník.


V online časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti ochrany životného prostredia,
 • plné znenia platných právnych predpisov,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • potrebné dokumenty a formuláre na stiahnutie,
 • videosemináre,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na vaše otázky v cene ročného predplatného.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

Zmeny v zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. od 27. decembra 2019
Zmeny v oblasti komunálnych odpadov od 1. júla 2020 podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z.
Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. januára 2020
Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z.
Legislatívne zmeny koordinačných centier podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. od 1. júla 2020
Vytvorenie finančnej garancie podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. od 1. júla 2020
Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. vo vzťahu k obalom a odpadom z obalov v nadväznosti na legislatívnu zmenu s účinnosťou od 1. júla 2020 a 3. júla 2021

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek PhD. - Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Peter Gallovič
 • doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
 • Ing. Juraj Poništ