EnviroInfo

Web: https://onnodp.dashofer.sk/

Online časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Budete tak mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú. Online časopis je mesačník.


V online časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti ochrany životného prostredia,
 • plné znenia platných právnych predpisov,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • potrebné dokumenty a formuláre na stiahnutie,
 • videosemináre,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(138 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Odpad ako palivo
 • Programy odpadového hospodárstva podľa nového zákona o odpadoch od 1. 1. 2016
 • Výrobca vyhradeného výrobku a finančné náklady
 • Potreba budovania zberných dvorov na území SR
 • Nový politický rámec EÚ pre oblasť klímy a energetiky do roku 2030
 • Nakladanie s drobným stavebným odpadom podľa nového zákona o odpadoch od 1. 1. 2016
 • Výdavky na ochranu pred povodňami
 • Výdavky počas povodne a po povodni

  Autori

  Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Juraj Válek PhD. - Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

  • Ing. Matej Šiculiak
  • Ing. Pavel Adamík
  • Ing. Peter Gallovič
  • JUDr. Božena Gašparíková
  • Monika Offertálerová

  Seminár

  termín

  Počet seminárov k dispozícií : 1
  Najbližší termín: 20.11.2018
  Miesto: Bratislava