EnviroInfo

Web: https://onnodp.dashofer.sk/

Newsletter o podnikaní a životnom prostredí

Online časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Budete tak mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú. Online časopis je mesačník.


V online časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti ochrany životného prostredia,
 • plné znenia platných právnych predpisov,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • potrebné dokumenty a formuláre na stiahnutie,
 • videosemináre,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na vaše otázky v cene ročného predplatného.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Zmeny pre zberné dvory od 1. 7. 2020
 • Lex korona a zmeny v enviro zákonoch
 • Mimoriadne zmeny v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a v zákone o odpadoch
 • Zmeny plnenia povinností pre Organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcu vyhradeného výrobku od 1. 7. 2020
 • Zmeny pre Koordinačné centrá od 1. 7. 2020


Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek PhD. - Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Peter Gallovič
 • doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
 • Ing. Juraj Poništ