EnviroInfo

Web: https://onnodp.dashofer.sk/

Online časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Budete tak mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú. Online časopis je mesačník.


V online časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti ochrany životného prostredia,
 • plné znenia platných právnych predpisov,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • potrebné dokumenty a formuláre na stiahnutie,
 • videosemináre,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na vaše otázky v cene ročného predplatného.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 - ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a ciele zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov od 1. januára 2019
 • Ciele a opatrenia Slovenskej republiky v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnými priemyselnými odpadmi podľa Programu odpadového hospodárstva do roku 2020
 • Novela zákona o hnojivách v nadväznosti na aplikáciu digestátu z bioplynových staníc ako sekundárneho zdroja živín v roku 2018
 • Zmena legislatívy v spoplatnení plastových tašiek v roku 2018
 • Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia v roku 2018

  Autori

  Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Juraj Válek PhD. - Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

  • Ing. Peter Gallovič
  • doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
  • Ing. Juraj Poništ

  Seminár

  termín

  Počet seminárov k dispozícií : 10
  Najbližší termín: 18.11.2019
  Miesto: Bratislava
  Najbližší garantovaný termín: 18.11.2019, Miesto Bratislava