Elektronické trhovisko

Elektronické trhovisko ako nástroj na zefektívnenie procesov verejného obstarávania je systém plne elektronizovaného zadávania ponúk a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Vďaka tomu dokáže skrátiť proces verejného obstarávania z troch-štyroch mesiacov na jeden týždeň. Prinášame vám jedinečný návod na to, ako tento systém obsluhovať. Súčasťou CD aj aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní.


 • CD Vám poskytne základné informácie k systému elektronického trhoviska.
 • Podá vám jedinečný návod na to, ako tento systém obsluhovať.
 • Súčasťou CD je aj aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní. 
Input:

Elektronické trhovisko :

39 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

 1. Elektronický kontraktačný systém a elektronické trhovisko, povinní používatelia a ostatní používatelia
 2. Informácie o vstupe do elektronického trhoviska
 3. Registrácia jednotlivých typov používateľov, registre jednotlivých typov používateľov
 4. Opisné formuláre, knižnica, karanténa
 5. Obchodné podmienky elektronického trhoviska, typy zmlúv
 6. Knižnica, Opisný formulár a Karanténa
 7. Obchodná ponuka a Katalóg ponúk
 8. Vytvorenie objednávky
 9. Zadávanie zákaziek/Obchodovanie prostredníctvom ET
 10. Uzatvorenie Zmluvy, zverejňovacie a informačné povinnosti, black-list ET

 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako metodik odboru verejného obstarávania. Pracovala tiež na Ministerstve financií SR v centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke  a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s realizáciou postupov verejného obstarávania pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ a taktiež s poradenstvom v oblasti vereného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov. Venuje sa publikačnej činnosti, lektorovaniu a poradenskému servisu. Je autorka publikácie „Centrálne verejné obstarávanie“ vydavateľstva VERLAG DASHŐFER.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 9.11.2018
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 9.11.2018, Miesto Bratislava