Elektronická evidence tržeb krok za krokem

Publikácia je vhodným radcom pre každého v oblasti elektornickej evidencie tržieb. Evidencia tržieb v Českej republike bola spustená v prvej fáze od 1. decembra 2016 pre podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, ďalšie fázy budú nasledovať až do polovice roku 2018, kedy budú e-tržby postupne zavedené v celej Českej republike.

Registrácia pre povinné subjekty je spustená od 1. septembra 2016. Brožúra EET krok za krokom alebo E-tržby v otázkách a odpovediach je vhodným radcom pre každého pre túto dôležitú legislatívnu zmenu. Tlačená brožura má 84 strán, je formátu A4 a je písaná v českom jazyku.


Na aké otázky dostanete v brožúre odpoveď?

Kto?

 • Týka sa evidencia tržieb aj neplatcov DPH? A čo neziskové organizácie? Budú musieť taktiež evidovať tržby?
 • Budú povinnosti evidovať tržby podliehať predajcovia na vianočných trhoch?,...atď.

Čo?

 • Čo je evidovaná tržba a ako sa pozná?
 • Budú evidencii tržieb podliehať aj tržby, resp. platby medzi dvoma podnikateľmi?
 • Bude sa evidencia tržieb vzťahovať aj na platby kartou na internete?
 • Budú evidencii tržieb podliehať i tržby z nájmu?
 • Ako riešiť „tringelt“? Evidovať či neevidovať?
 • Bude nutné evidovať tržby z predaja občerstvenia v školskom bufete?

Ako?

 • Ako je riešené zaokrúhľovanie pri platbe kartou alebo v hotovosti?
 • Ako riešiť prepojenie evidencie tržieb na účtovníctvo? Sú tržby podľa zákona o účtovníctve to isté ako tržby podľa zákona o evidencii tržieb?
 • Je potrebné nejako archivovať vystavené účtenky?
 • Musí podnikateľ vystaviť účtenku, keď ju zákazník výslovne nevyžaduje,...atď.        

BONUS: Laminovaná pomôcka zaisťujúca informačnú povinnost podľa §25 zákona č. 112/2016 Zb., o evidencii tržieb

Input:

Tlačená brožúra:

89,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

-          Ako sa pripraviť na evidenciu tržieb

-          Subjekt a predmet evidencie tržieb

-          Špecifiká zastúpenia v evidencii tržieb

-          Špecifiká platieb kaucií a záloh

-          Výnimky z evidenčnej povinnosti

-          Fáza zavádzania evidencie tržieb

-          Režimy evidencie tržieb

-          Údaje v dátovej správe a na účtenke

-          Zariadenie pre evidenciu tržieb

-          Autentifikačné údaje a certifikát

-          Informačná tabuľa – informačná povinnosť

-          Doklady

-          Záväzné posúdenie

-          Kontrola plnenia evidencie tržieb

-          Súvisiaca úprava daňových zákonov

-         Príloha 1: podrobnejší prehľad činností podľa klasifikácie NACE podľa jednotlivých fázy zavádzania evidencie tržieb

-          Príloha 2: Zákon č. 112/2016 Zb. o evidencii tržieb

-        Príloha 3: Zákon č. 113/2016 Zb., ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti s prijatím zákona o evidencii tržieb

Autori

Ing. Martin Šabo

Vedúci oddelenia Elektronickej evidencie trieb a regulácie daňového poradenstva na MF ČR

Odborník a lektor špecializovaný na oblasť evidencie tržieb, spoluautor zákona a metodiky k nemu

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 26.9.2019
Miesto: Bratislava