Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky

Web: https://onngas.dashofer.sk/

Online časopis Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky sa zaoberá všetkými podstatnými zmenami z oblasti gastronómie. Nájdete tu dôležité informácie, novinky z oblasti legislatívy, práva, účtovníctva a daní, BOZP a taktiež aj envira. Časopis je vhodný pre hotely, bary a reštauračné zariadenia a vychádza v mesačnej periodicite.


V online časopise nájdete:

 • Účtovníctvo a dane - podstatné informácie z oblasti daní a účtovníctva. Články sú zamerané na aplikovanie teórie v podobe praktických príkladov z praxe.
 • Právo a legislatíva - venujeme sa legislatívnemu dianiu a právu z oblasti gastroprevádzok. Uvedomujeme si, aký význam má aj vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom z hľadiska personalistiky, prípadne miezd a preto prichádzame s článkami, ktoré sú zaujímavé pri zorientovaní sa v tejto oblasti.
 • BOZP, hygiena - Dôležitou súčasťou gastroprevádzok z hľadiska zdravia je správna hygiena a bezpečnosť pri práci. Zameriavame sa na najčastejšie chyby pri dodržiavaní hygieny a samozrejme Vás oboznámime s  podstatnými zmenami v BOZP.
 • Enviro - Pri vedení gastroprevádzky je taktiež dôležité dodržiavať zásady nakladania s odpadmi pri neustále sa meniacej legislatíve.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(81 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

Výpočet exekúcie zamestnanca v roku 2020
Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní od 1. januára 2020
Zmeny v odvodoch SZČO a účtovanie príslušných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve v roku 2020
Smernica ku školeniam BOZP
Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. vo vzťahu k obalom a odpadom z obalov v nadväznosti na legislatívnu zmenu s účinnosťou od 1. júla 2020 a 3. júla 2021

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Mgr. Tomáš Maršalek
 • Ing. Blažena Kvetná
 • Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
 • Kristína Iudita Kmety
 • Ing. Jozef Pohlod