Seminár:
Efektívne riadenie ľudských zdrojov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Na tomto seminári si každý účastník uvedomí význam práce s ľudskými zdrojmi a čo všetko táto práca zahŕňa. Vytvoríme priestor na poskytnutie najdôležitejších informácií v preberaných oblastiach, ale aj na vzájomnú výmenu skúseností. 

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 28.5.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Efektívne riadenie ľudských zdrojov

 • Hodnota ľudských zdrojov firmy.
 • Personálna stratégia ako súčasť firemnej stratégie.
 • Personálne politiky a ich úloha v dosahovaní strategických cieľov firmy.
 • Plánovanie personálu.
 • Výber a prijímanie pracovníkov, asesment.
 • Adaptácia pracovníkov a jej hodnotenie.
 • Motivácia a pracovná disciplína, odmeňovanie, bonusy.
 • Normovanie a produktivita práce, performance management.
 • Hodnotenie pracovníkov, hodnotiace a rozvojové centrá.
 • Plánovanie a realizácia rozvoja pracovníkov.
 • Uvoľňovanie pracovníkov, outplacement a jeho realizácia.
 • Odbory, kolektívna zmluva, sociálne benefity.
 • Zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov RĽZ vo firme.

Použité metódy počas tréningu:

 • Interaktívna prednáška.
 • Riadená skupinová diskusia.
 • Individuálne a skupinové cvičenia.
 • Kreatívne riešenie problémov.
 • Osobnostný dotazník.
 • Prípadové štúdie.
 • Hranie rolí.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Na tomto seminári si každý účastník uvedomí význam práce s ľudskými zdrojmi a čo všetko táto práca zahŕňa. Vytvoríme priestor na poskytnutie najdôležitejších informácií v preberaných oblastiach, ale aj na vzájomnú výmenu skúseností.

Otvorene budeme analyzovať tiež to, aké nepríjemné sú dopady neodbornej práce s ľudskými zdrojmi. V neposlednom rade vytvoríme aj priestor na tréning zručností, ktoré budú pre danú skupinu pre zlepšenie práce v tejto oblasti najosožnejšie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Efektívne riadenie ľudských zdrojov

personálnym manažérom a pracovníkom útvarov RĽZ, manažérom všetkých úrovní riadenia a všetkým, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície

Lektor - Efektívne riadenie ľudských zdrojov

Ing. Emil Suchánek

Ing. Emil Suchánek

Jeden z prvých absolventov špecializácie ASR na Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach. Celý profesionálny život sa venuje rozvoju riadenia a organizácií. Absolvoval manažérske stáže v USA, Japonsku a Belgicku. Trénerské zručnosti nadobudol ako interný lektor popri práci programátora a vrcholového manažéra a v projekte britského KHF „Tréning trénerov manažmentu“. Obhájil medzinárodný certifikát trénera manažmentu na Thames Valley University, London, UK. Od roku 1997 pôsobí ako profesionálny tréner manažmentu a obchodných zručností, organizačno-personálny poradca a kouč. Je tiež autorom desiatok úspešných tréningových programov a manuálov.

Časový harmonogram - Efektívne riadenie ľudských zdrojov

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Efektívne riadenie ľudských zdrojov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 28.5.2020
 • Ing. Emil Suchánek
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 6.10.2020
 • Ing. Emil Suchánek
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.