DPH

Web: https://www.dph.sk/

Je to najväčšia databáza odborných textov z oblasti dane z pridanej hodnoty. Základom portálu je viac ako 3 000 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. rôzne vzory tlačív, prehľad sadzieb DPH v členských štátoch, daňový kalendár a iné dôležité, prehľadne spracované informácie.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 3 000 odborných článkov na témy uplatňovania mechanizmu DPH.
 • Každý mesiac pribudne do odborného portálu 10 – 15 nových garantovaných článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných k podaniu daňového priznania, k vybaveniu elektronickej komunikácie s daňovým úradom a tiež žiadosti potrebné k vráteniu dane a rôzne iné.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
 • 1x do mesiaca e-mailové noviny DPH úplne zadarmo, navyše si môžete vybrať z ponuky ďalších e-mailových novín, ktoré by ste chceli bezplatne odoberať.
Input:

Ročné predplatné modulu DPH profi
(396 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu DPH profi plus
(528 € bez DPH)

Obsah

DPH Profi plus ponúka:

 • Základné spravodajstvo
 • Archív spravodajstva
 • Knižnica odborných článkov z oblasti DPH
 • Sada úplných znení právnych predpisov
 • Komentár k zákonu o DPH 
 • Knižnica odborných článkov z oblasti DPH - česká legislatíva
 • Bezplatný odpovedný servis
 • Rozšírená ponuka filtrovania obsahu (právna forma, oblasť činnosti, krajina)
 • Videosemináre a online diskusie

DPH Profi ponúka:

 • Základné spravodajstvo
 • Archív spravodajstva
 • Knižnica odborných článkov z oblasti DPH
 • Sada úplných znení právnych predpisov
 • Komentár k zákonu o DPH
 • Bezplatný odpovedný servis

 

OBSAH portálu:

 •     Registrácia
 •     Zdaniteľné obchody
 •     Miesto zdaniteľného obchodu
 •     Daňová povinnosť
 •     Základ dane a sadzba dane
 •     Oslobodenie od dane
 •     Osoby povinné platiť daň
 •     Povinnosti platiteľov
 •     Odpočítanie dane
 •     Vrátenie dane
 •     Špecifické režimy
 •     Daňové doklady
 •     Nadmerný odpočet
 •     Legislatívne dianie
 •     Ostatné

 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

       

 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dane z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Alena Zábojová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group
 • Ing. Martina Úherová
 • Ing. Antónia Parajková,
 • Ing. Anna Jurišová,
 • Ing. Alžbeta Hermanová,
 • Ing. Jozef Pohlod,
 • Ing. Alena Zuziková,
 • Ing. Ján Mintál,
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Marián Drozd