Certifikovaný seminár

Praktický kurz EXCEL

Časopis

DPH expert

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Odborný mesačník obsahuje spracovanie tých najdôležitejších a najdiskutovanejších tém z oblasti DPH. Zameriava sa na konkrétne aplikácie a vysvetlenia jednej z najrozsiahlejších daní v daňovej sústave Slovenskej republiky.

Časopis vás informuje jasne, zrozumiteľne a odborne o DPH aj v súvislosti so zákonom o DPH. Je určený všetkým, ktorí už v problematike DPH pracujú a chcú mať prehľad o komplikovanejších a podrobnejších zmenách v tejto nepriamej dani.

Automaticky získate prístup do online verzie časopisu, kde máte k dispozícii archív článkov, aktuálne právne predpisy aj možnosť položiť otázku, na ktorú potrebujete odbornú odpoveď.

Odborným garantom časopisu je dlhoročný odborník na tému DPH, Ing. Vladimír Bartoš.

Obsah

Články

  • Daň z pridanej hodnoty v plneniach, ktoré predstavujú jedno zložité plnenie
  • Vznik daňovej povinnosti pri zálohových platbách
  • DPH v príkladoch u platiteľa DPH

Otázky a odpovede

  • Dovoz tovaru z pohľadu DPH
  • DPH a offline doklad z ERP
  • Vrátenie DPH zo služieb poskytnutých vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk