Dotácie a verejné obstarávanie

Web: https://www.davoportal.sk/

Je to najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné o príprave a realizácii projektu, dotáciách z pohľadu ich financovania, účtovania a daní, informácie o aktuálnych možnostiach čerpania dotácií a to najdôležitejšie a užitočné k verejnému obstarávaniu, tak z pohľadu obstarávateľa ako uchádzača. Základom knižnice je viac ako 2 300 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov vrátane legislatívy EÚ a množstvo praktických informácií ako napr. editovateľné vzory zmlúv či celý zákon o verejnom obstarávaní spolu s komentárom.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 2 300 odborných článkov na témy verejného obstarávania a dotácií. 
 • Každý mesiac pribudne do odborného portálu 10 – 15 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu editovateľné vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných pri čerpaní dotácií a verejnom obstarávaní. 
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné modulu O dotáciách
(285 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Verejné obstarávanie profi
(396 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Dotácie a verejné obstarávanie komplet profi
(516 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Dotácie a verejné obstarávanie komplet profi plus
(615 € bez DPH)

Obsah

Dotácie

 • Legislatíva
 • Čerpanie prostriedkov
 • Operačné programy
 • Štrukturálne fondy
 • Štátne podporné programy
 • Komunitárne programy
 • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
 • Príprava a proces realizácie projektu
 • Finančné operácie pri dotáciách
 • Účtovanie a dane z pohľadu fondov a dotácií

Verejné obstarávanie profi

 • Aktuálny komentár k jednotlivým paragrafom zákona o verejnom obstarávaní
 • Postupy a povinnosti osôb
 • Finančné limity
 • Súťažné podklady
 • Vestník verejného obstarávania
 • Rady a tipy z praxe
 • Potrebné vzory zmlúv
 • Dôležité formuláre a žiadosti

Dotácie a Verejné obstarávanie komplet profi

Dotácie

 • Čerpanie prostriedkov
 • Operačné programy
 • Štrukturálne fondy
 • Štátne podporné programy
 • Komunitárne programy
 • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
 • Príprava a proces realizácie projektu
 • Finančné operácie pri dotáciách
 • Účtovanie a dane z pohľadu fondov a dotácií

Verejné obstarávanie

 • Aktuálny komentár k jednotlivým paragrafom zákona o verejnom obstarávaní
 • Postupy a povinnosti osôb
 • Finančné limity
 • Súťažné podklady
 • Vestník verejného obstarávania
 • Rady a tipy z praxe
 • Potrebné vzory zmlúv
 • Dôležité formuláre a žiadosti

Modul Dotácie a Verejné obstarávanie komplet profi plus

Dotácie

 • Čerpanie prostriedkov
 • Operačné programy
 • Štrukturálne fondy
 • Štátne podporné programy
 • Komunitárne programy
 • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
 • Príprava a proces realizácie projektu
 • Finančné operácie pri dotáciách
 • Účtovanie a dane z pohľadu fondov a dotácií

Verejné obstarávanie

 • Aktuálny komentár k jednotlivým paragrafom zákona o verejnom obstarávaní
 • Postupy a povinnosti osôb
 • Finančné limity
 • Súťažné podklady
 • Vestník verejného obstarávania
 • Rady a tipy z praxe
 • Potrebné vzory zmlúv
 • Dôležité formuláre a žiadosti

Videosemináre

 • prístup k jedinečnej videoknižnici obsahujúcej videá a online diskusie, v ktorých odborníci vysvetľujú konkrétne a aktuálne témy z oblasti verejného obstarávania a dotácií

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Dotácie

 • Ing. PhDr. Marek Bobiš
 • Ing. Jozef Nemec
 • Ing. Branislav Zigo
 • Ing. Mgr. Ján Hámorník
 • PhDr. Pavol Kučmáš
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková

Verejné obstarávanie

 • JUDr. Ľubomír Púček
 • JUDr. Viliam Karas, PhD.
 • JUDr. Martin Pavle
 • Mgr. Tomáš Kamenec
 • Mgr. Tomáš Šlachta   
 • JUDr. Martina Šimunková, PhD.
 • Mgr. Martina Galabová
 • Mgr. Alica Zamišková
 • JUDr. Lenka Kerestešová
 • JUDr. Simona Laktišová
 • Mgr. Jana Takáčová