Konferencia:
Digitalizácia účtovníctva 2020

Trvanie konferencie: 1 -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH , , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 9:00 - 14:30

Téma

Ako previesť doklady do digitálnej podoby? Ako automatizovať väčšinu procesov pri obehu dokladov vrátane zaevidovania do účtovného systému a zaúčtovania? Ide tak urobiť v súčasných legislatívnych a technických podmienkach? Je to drahé alebo tým, naopak, môžeme ušetriť? 

Konferencia vám prinesie prehľad o možnostiach zefektívnenia práce v učtárni a o nástrojoch, ktoré súčasný trh už ponúka. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zviditeľnenie smeru, ktorým sa bude ďalší vývoj v práci účtovníkov uberať. Budete schopní rozpoznať, ktoré činnosti môžete optimalizovať už teraz a nad ktorými je potrebné sa do budúcnosti zamyslieť, pretože sa dajú úplne zautomatizovať. V prípade potreby je možné s lektormi prediskutovať varianty alebo sa nechať inšpirovať inými spoločnosťami, ktoré sa cestou automatizácie už vydali a majú prvé skúsenosti za sebou.

Na konferencii sa zoznámite s dostupnými prostriedkami a aplikáciami na uľahčenie práce účtovníkov, prejdeme súčasnú legislatívu a rámec, ktorý zákony vymedzujú.

Nezanedbateľným bodom konferencie je tiež diskusia a zistenie, ako môže konkrétna firma prejsť na digitálnu formu účtovníctva.

termín

Najbližší termín: 20.10.2020
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Program konferencie - Digitalizácia účtovníctva 2020

 • 8:30 – 9:00

  Registrácia účastníkov s občerstvením

 • 9:00 – 10:30

  Ing. Mária Sameková

  I. BLOK

  • Legislatívna úprava
  • Účtovné záznamy a ich formy
  • Náležitosti účtovných a daňových dokladov
  • Oprava účtovných záznamov
  • Prenášanie účtovných záznamov
  • Správne prijatie e-záznamov
  • Podpisy na účtovných záznamoch
  • Uchovávanie a archivácia účtovných záznamov
  • Nastavenie systému, dokumentácia, vnútorné predpisy (prechod na elektronické účtovníctvo, právne a daňové súvislosti, obeh elektronických účtovných dokladov, archivácia, vystavovanie e-faktúr)
 • 10:30 – 10:50

  Prestávka s občerstvením

 • 10:50 – 12:00

  Ján Šeliga, Kamila Pudišová

  II. BLOK

  • Komunikácia so štátnou správou (formát xml, pdf)
  • Nástroje na automatické vyčítanie údajov z faktúr (šablóny, umelá inteligencia)
  • Ďalšie možnosti automatizácie (vstupné portály, zasielanie emailom, cloudové úložisko)
 • 12:00 – 13:00

  Obed 

 • 13:00 – 14:30

  Ján Šeliga, Ján Mindek

  III. BLOK - Komplexná ukážka automatizácie pri spracovaní účtovníctva klienta (externé vedenie účtovníctva) po jednotlivých fázach a s využitím jednotlivých aplikácií

  • Odovzdanie dokladov
  • Vyčítanie údajov z faktúry
  • Zaúčtovanie
  • Archivácia
  • Úskalia v oblasti automatizácie – bezpečnosť dát
 • 14:30

  Ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Digitalizácia účtovníctva 2020

Tombola

tombola

Popis

Na konferencii sa zoznámite s dostupnými prostriedkami a aplikáciami na uľahčenie práce účtovníkov, prejdeme súčasnú legislatívu a rámec, ktorý zákony vymedzujú.

Budeme sa venovať správnemu prepojeniu účtovných informačných systémov (elektronické dokumenty vs. listinná forma účtovných záznamov, náležitostiam elektronických účtovných a daňových dokladov a ich prípadným opravám, prenášaniu účtovných záznamov, správnemu prijatiu e-záznamov, ich uchovávaniu a archivácii, obehu elektronických faktúr a nastaveniu procesov vo firme.

Účastníkov konferencie zoznámime s nástrojmi na automatické vyčítanie údajov z faktúr a s ďalšími možnosťami automatizácie. Ukážeme, ako funguje automatizácia pri spracovaní účtovníctva klienta účtovnej kancelárie a s využitím jednotlivých aplikácií. Spomenieme poskytovanie účtovných aplikácií na diaľku, tzv. outsourcing IT, pri ktorom využíva viac užívateľov prostredníctvom telekomunikačných technológií na diaľku prenajatú aplikáciu.

Nezanedbateľným bodom konferencie je tiež diskusia a zistenie, ako môže konkrétna firma prejsť na digitálnu formu účtovníctva.

Výhodou absolvovania tejto konferencie je získanie prehľadu o možnostiach zefektívnenia práce v učtárni a o nástrojoch, ktoré súčasný trh už ponúka. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zviditeľnenie smeru, ktorým sa bude ďalší vývoj v práci účtovníkov uberať. Budete schopní rozpoznať, ktoré činnosti môžete optimalizovať už teraz a nad ktorými je potrebné sa do budúcnosti zamyslieť, pretože ich možno úplne zautomatizovať. V prípade potreby je možné s lektormi prediskutovať varianty alebo sa nechať inšpirovať inými spoločnosťami, ktoré sa cestou automatizácie už vydali a majú prvé skúsenosti za sebou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Digitalizácia účtovníctva 2020

Konferencia je určená účtovníkom, ekonómom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Lektori - Digitalizácia účtovníctva 2020

Ján Šeliga

Ján Šeliga

Kamila Pudišová

Kamila Pudišová

Ján Mindek

Ján Mindek

Mária Sameková

Mária Sameková

Časový harmonogram - Digitalizácia účtovníctva 2020

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | I. BLOK

10:30 – 10:50 | Prestávka s občerstvením

10:50 – 12:00 | II. BLOK

12:00 – 13:00 | Obed

13:00– 14:30 | III. BLOK

14:30 | Ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Digitalizácia účtovníctva 2020

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 20.10.2020
 • Ján Šeliga, Kamila Pudišová, Ján Mindek, Mária Sameková
 • 169 EUR + DPH
Input:
 • 20.10.2020
 • Ján Šeliga, Kamila Pudišová, Ján Mindek, Mária Sameková
 • 169 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Digitalizácia účtovníctva 2020

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Ešte sú k dispozícii voľné miesta. - Digitalizácia účtovníctva 2020