Konferencia:
Daňová kontrola transferových cien

Trvanie konferencie: 1 -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 - EUR bez DPH , , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Finančná správa sa čoraz častejšie zameriava na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu obvyklej resp. trhovej ceny, princípu nezávislého vzťahu u kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami. Rovnako je pod drobnohľadom správnosť transferovej dokumentácie, ktorú predložíte.

termín

Najbližší termín: 11.4.2019

Program konferencie - Daňová kontrola transferových cien

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov

9:00– 10:30 

Daňová kontrola z pohľadu správcu dane

10:30 – 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15 

Typický priebeh daňovej kontroly

12:15 – 13:00 - Obed

13:00 - 14:15 

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu

14:15 - 14:30 - Prestávka s občerstvením

14:30 – 15:15  

Obchodno- právne a trestno-právne dopady

15:15 – 16:00  

Transferové ceny na Slovensku

16:00 - Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Daňová kontrola transferových cien

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Finančná správa sa čoraz častejšie zameriava na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu obvyklej resp. trhovej ceny, princípu nezávislého vzťahu u kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami. Rovnako je pod drobnohľadom správnosť transferovej dokumentácie, ktorú predložíte.

Prinášame Vám konferenciu zameranú na daňovú kontrolu transferových cien.

Cieľom konferencie je priblížiť účastníkom priebeh typickej daňovej kontroly zameranej na transferové ceny z pohľadu finančnej správy, daňových poradcov, ale i samotných spoločností, ktoré sú do transakcií zapojené.

Príďte sa poradiť s odborníkmi a vyhnite sa nepríjemnostiam.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Daňová kontrola transferových cien

Konferencia je určená účtovníkom, daňovým poradcom, konateľom.

Lektori - Daňová kontrola transferových cien

Ing. Zuzana Svinčáková

Ing. Zuzana Svinčáková

Pôsobí na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Zúčastňuje sa stretnutí organizovaných OECD a IOTA ohľadom transferového oceňovania a zdaňovania nadnárodných spoločností.

Ing. Tomáš Janoušek

Ing. Tomáš Janoušek

Je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Pôsobí v spoločnosti V4 Tax, s.r.o. ako daňový manažér, pričom sa venuje transferovému oceňovaniu (transferová dokumentácia vrátane stratégie, a to v súlade s legislatívou a smernicou OECD o transferovom oceňovaní), medzinárodnému zdaňovaniu (inovatívne a efektívne holdingové štruktúry so zameraním na medzinárodné daňové plánovanie, daňové stratégie, príprava daňových analýz a stanovísk) a korporátnym daniam.

Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Partner V4 Tax

Transferovým cenám sa venuje od roku 2006. V priebehu svojej kariéry pôsobil v spoločnostiach Ernst & Young a BDO. Pravidelne publikuje a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam v oblasti medzinárodného zdaňovania. Päť rokov vyučoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a pripravoval vzdelávací kurz pre českých správcov dane. V súčasností školí transferové ceny pre českú a slovenskú komoru daňových poradcov.

Časový harmonogram - Daňová kontrola transferových cien

08:30 – 09:00 | Prezentácia účastníkov

09:00 – 10:30 |Daňová kontrola z pohľadu správcu dane

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15 | Typický priebeh daňovej kontroly

12:15 – 13:00 | Obed

13:00– 14:15 | Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu

14:15 - 14:30 | Prestávka s občerstvením

14:30 – 15:15 | Obchodno - právne a trestno-právne dopady

15:15 – 16:00 | Transferové ceny na Slovensku

16:00 |Tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Daňová kontrola transferových cien

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 11.4.2019
  • Ing. Zuzana Svinčáková, Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Michal Jelínek Ph.D.
  • 199 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Ešte sú k dispozícii voľné miesta. - Daňová kontrola transferových cien