Dane – práva a povinnosti

Web: https://onndpp.dashofer.sk/

Online časopis Dane – práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov. Online časopis je mesačník.


Online časopis:

 • Vám pomôže orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní a daňovej legislative,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • v obsahu  časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • k práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(138 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme: 

 • Komentár k novele daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 a od 1. 1. 2019
 • Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017 podnikateľom PO
 • Platenie daňovej licencie za zdaňovacie obdobie roku 2017
 • Daňová povinnosť pred zaregistrovaním za platcu DPH
 • Daňové priznanie po úmrtí zamestnanca za rok 2017
 • Registrácia pre DPH pri dodávke stavebných prác do ČR
 • Dodatočne vyrubená daňová povinnosť DPH
 • Vyhodnotenie svedeckej výpovede správcom dane

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.
Je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov.

Autori:

 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group
 • Ing. Martina Úherová
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Blažena Kvetná
 • a ďalší.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2018
Miesto: Bratislava