Dane, práva a povinnosti

Web: https://onndpp.dashofer.sk/

Online časopis Dane, práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov. Online časopis je mesačník.


Online časopis:

 • pomôže vám orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní a daňovej legislative,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme: 

 • Povinnosť používať registračné pokladnice e-Kasa od 1. apríla 2019 a od 1. júla 2019
 • Otázky a odpovede týkajúce sa zavádzania systému e-Kasy od 1. apríla 2019 a od 1. júla 2019
 • Povinnosť používania elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice zahraničným podnikateľom v roku 2018
 • Podnikanie prostredníctvom stálej prevádzkarne na území SR a správa dane v roku 2018
 • Ručenie za daň v roku 2018
 • Informácia k doručovaniu písomností podľa daňového poriadku v roku 2018
 • Uloženie pokuty za dodatočne vyrubený rozdiel DPH v roku 2018
 • Zastupovanie na základe plnomocenstva v roku 2018

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov.

Autori:

 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Mgr. Martina Uherová
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Beáta Jarošová, PhD.
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Jana Fülöpová