Dane, práva a povinnosti

Web: https://onndpp.dashofer.sk/

Online časopis Dane, práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov. Online časopis je mesačník.


Online časopis:

 • pomôže vám orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní a daňovej legislative,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme: 

 • Informácia k štvrtej novele koronazákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti účinnej od 17. 6. 2020
 • K zastupovaniu daňového subjektu pred správcom dane po novele v roku 2020
 • Nepeňažný príjem fyzickej osoby - nepodnikateľa z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Rozdielne úrokové sadzby pri poskytnutí pôžičky od spoločníka
 • Výplata nerozdeleného zisku minulých období z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Nepodanie a nezaplatenie daňového priznania a nezaplatenia DPH v lehote v období pandémie
 • Odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania k DPH
 • Predaj tovaru občanom Ukrajiny

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov.

Autori:

 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Mgr. Martina Uherová
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Beáta Jarošová, PhD.
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Jana Fülöpová