Tlačená príručka

Ako založiť s.r.o. - krok po kroku

Formát: A5 Počet strán: 50

Stavte na svoj podnikateľský úspech s tlačenou publikáciou Ako založiť s.r.o. - krok po kroku. Publikácia je jednoduchým sprievodcom, ktorý Vám pomôže ľahko sa zorientovať v problematike a krok za krokom Vám odhalí postupy, ako jednoducho a efektívne založiť obchodnú spoločnosť typu s.r.o. Obsahom sú odborné rady, praktické upozornenia a názorné príklady, ako postupovať pri založení spoločnosti elektronickou formou. Súčasťou publikácie je aj USB s praktickými vzormi, ktoré Vám ušetria čas a energiu.

S publikáciou získate všetky informácie, ktoré potrebujete pre orientáciu v procese založenia s.r.o. a bude tak Vaším prvým krokom v podnikaní.

Obsah

Základné podmienky založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

1. Výber obchodného mena

2. Výber sídla, predmetov podnikania, konateľov

3. Vypracovanie a podpis zakladateľských dokumentov

4. Vloženie vkladov spoločníkov do banky – zrušené od 1. 1. 2016

5. Získanie živnostenského oprávnenia

6. Vyžiadanie súhlasu správcu dane a Sociálnej poisťovne, preverenie exekúcií

7. Zápis do obchodného registra

8. Registrácia na daňovom úrade

9. Zjednodušený spôsob založenia s. r. o. pri elektronickom formulári od februára 2023

10. Aktivácia elektronickej schránky zriadenej štátom pre právnické osoby

Tichý spoločník a založenie s.r.o.

Príklad na neplatnosť zmluvy o tichom spoločenstve

VZOR Zmluvy o tichom spoločenstve

Ako elektronicky založiť s. r. o. cez slovensko.sk

Zmena sídla spoločnosti v s. r. o. v 3 krokoch

Účinky zmeny sídla spoločnosti s. r. o.

Nezabudnite na daňový úrad

 Zjednodušené založenie s. r. o

Živnosť vs. s. r. o v roku 2023 a ručenie

Spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2023 a ručenie

Založenie s. r. o. v roku 2023

Vyplácanie príjmov živnostníka vs. vyplácanie majiteľa z s. r. o.

Platenie odvodov živnostníka vs. v s. r. o. v roku 2023

Platenie daní – živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Zrušenie živnosti vs. zrušenie s. r. o. v roku 2023

Administratívna záťaž a vedenie účtovníctva – živnosť vs. s. r. o.

Obchodný podiel

Prevod obchodného podielu na iného spoločníka

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu

Dokumenty potrebné na prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu a jeho zápis do obchodného registra SR

Účinky prevodu obchodného podielu

ZOZNAM VYBRANÝCH VZOROV

VZOR Zmluvy o tichom spoločenstve

VZOR Spoločenskej zmluvy

VZOR Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti

VZOR SÚHLASU VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI

VZOR Vyhlásenia správcu vkladov

VZOR SÚHLASU S USTANOVENÍM

DO FUNKCIE KONATEĽA SPOLOČNOSTI A PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA

VZOR Žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom obchodnej spoločnosti do OR

Zoznam autorov

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk