Čo robiť ako zamestnávateľ - Koronavírus a nastavenie firmy

Informácie k 20. 3. 2020

PDF na stiahnutie, ktoré obsahuje odborné informácie týkajúce sa nastavenia firmy v súvislosti s koronavírusom.


V najnovšom PDF na stiahnutie nájdete spracované informácie, ktoré vám môžu aktuálne uľahčiť rozhodovanie v takej náročnej situácii, v akej sa ako zamestnávateľ nachádzate. Navyše, každé rozhodnutie v čase koronavírusu znamená následky v podobe finančného dopadu na výsledky vašej spoločnosti.

Input:

Čo robiť ako zamestnávateľ - Koronavírus a nastavenie firmy:

39,00 € bez DPH

Obsah

 • Koronavírus na pracovisku – práva a povinnosti zamestnávateľa
 • Rizikoví zamestnanci
 • Koronavírus a nariadenie práce z domu - home office
 • Koronavírus a ponechanie zamestnanca doma na „prekážkach“
 • Koronavírus a karanténa zamestnanca
 • Koronavírus a nariadenie dovolenky
 • Koronavírus a pokles zákaziek zamestnávateľa
 • Koronavírus a vážne prevádzkové dôvody
 • Karanténa zamestnanca, práca zamestnanca z domu
 • Klasifikácia osôb podľa usmernenia hlavného hygienika SR
 • Povinnosti osôb, ktoré sa dostavia z pobytu v rizikovej oblasti späť na Slovensko
 • Zamestnanec ako podozrivá osoba alebo osoba v úzkom kontakte
 • Práceneschopnosť a práca z domu počas karantény alebo domácej izolácie
 • Nariadenie práce z domu
 • Možnosti zamestnávateľa počas vyhlásenej pandémie
 1. Prekážky na strane zamestnávateľa
 2. Prekážky na strane zamestnancov
 3. Dovolenka
 4. Skončenie pracovného pomeru
 5. Možnosť zamestnanca dočasne nevykonávať prácu
 • Nemožnosť zavrieť prevádzky
 • Koronavírus z pohľadu zamestnávateľa
 • Udržanie zamestnanosti podľa súčasnej právnej úpravy
 • Možnosti riešenia v prípade COVID-19
 • Vnútroorganizačné smernice z oblasti pracovného práva
 • Vnútorný predpis o nárokoch zamestnancov pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa
 • Vnútorný predpis o poskytovaní dovolenky na zotavenie
 • Smernica o poskytovaní a účtovaní ochranných pomôcok
 • Vnútorný predpis o nárokoch zamestnancov pri dôležitých osobných prekážkach v práci
 • Vnútorný predpis o poskytovaní odstupného a odchodného

Autori

Kolektív autorov