" />

Seminár:
Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 700 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 3-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný!

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín: 6.4.2020 - 8.4.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

Robí vám problém účtovanie medzi Slovenskom a Českom? Chcete získať komplexný prehľad? Problematiku česko-slovenského účtovania vám vysvetlíme výbornou formou na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov. Všetko, čo potrebujete vedieť, vás naučí skúsený lektor na komplexnom trojdňovom kurze.

1. deň

DPH v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona

 • Vznik povinnosti registrácie DPH.
 • Vznik daňovej povinnosti a určenie miesta zdaniteľného obchodu.
 • Miesto dodania služieb pri stavebnej činnosti.
 • "Konsignačný sklad" z pohľadu DPH.
 • Určenie prepočítacieho kurzu pre účely DPH.
 • Manko, škoda, krádež a DPH.
 • Oprava sadzby dane a jej odpočítanie a uplatnenie.
 • Nárok na odpočítanie dane.
 • Reťazové obchody a DPH.
 • Zmena účelu využitia pri investičnom majetku.
 • Náležitosti faktúry.
 • Definícia stavebného pozemku.
 • Povinné doklady k faktúre.
 • Prevádzkareň z pohľadu DPH.

2. deň

DzP v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona

 • Transferové oceňovanie.
 • Vznik stálej prevádzkarne.
 • Súčasti obstarávacej ceny majetku.
 • Výskum a vývoj.
 • Dlhodobé pohľadávky a záväzky, súčasná hodnota a opravné položky.
 • Krátkodobé rezervy.
 • Imanie a rozdelenie zisku.
 • Vklady majetku do ZI spoločnosti.
 • Zmena reálnej hodnoty majetku.
 • Zdaňovanie licenčných poplatkov a dividend.
 • Odpočet daňovej straty.
 • Daňové licencie.
 • Náklady po zaplatení
 • Podávanie dodatočných daňových priznaní.

3. deň

Účtovníctvo v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona

 • Účtovníctvo stálej prevádzkarne a organizačnej zložky.
 • Technické zhodnotenie prenajatého majetku (účtovanie).
 • Súčasti obstarávacej ceny majetku.
 • Výskum a vývoj.
 • Tvorba opravných položiek.
 • Krátkodobé rezervy.
 • Základné imanie a rozdelenie zisku.
 • Vklady majetku do ZI a VI spoločnosti.
 • Zmena reálnej hodnoty majetku.
 • Opravy chýb minulých období.
 • Povinnosť auditu.
 • Interné smernice

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný!Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

Ekonómovia, účtovníci

Lektor - Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Referencie - Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

"Školenie bolo na vysokej úrovni s vynikajúcimi odborníkmi a dobre spracovanými materiálmi a perfektne zorganizované. Vrelo ho môžem odporučiť každému z odboru." OMV Slovensko, s.r.o.

"Zajímavý seminář, většina času byly príklady z praxe. Velké plus - možnost zeptat se a vstoupit do diskuze ihned, ne až po skončení celého dne. Lektoři mají velké znalosti." FTE Automotive Czechia, s.r.o.

"100% kompetentnosť lektorov. Seminár výborný - prvý svojho druhu a obšírny + odborné hľadisko." Schnellecke Slovakia, s.r.o.

"S prednášajúcimi som bola veľmi spokojná, výklad bol vecný aj s príkladmi, vedeli zaujať výkladom danej problematiky. Celkový dojem je veľmi pozitívny. V budúcnosti by som sa rada zúčastnila ďalšieho seminára. Páčili sa mi vaše priestory seminára, odborný výklad, prejav a zaujatie prednášajúcich, limitovaný počet účastníkov seminára - možnosť dávať otázky v priebehu výkladu seminára." PCA Slovakia, s.r.o.

"Lektori boli plne kompetentní s vynikajúcimi znalosťami, zaujímavý dynamický výklad, upriamením aj na potreby účastníkov." Air Liquide Welding C.E. s.r.o.

"Dojem je výborný. Seminár mi dal veľmi veľa užitočných poznatkov." Faurecia Slovakia s.r.o.

Časový harmonogram - Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia

 


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 6.4.2020 - 8.4.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 700 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.