CD, DVD a USB

Ak nie ste veľmi fanúšikom „online“, máme pre Vás k dispozícii monotematické CD, DVD, či USB. Každé sa venuje konkrétnej téme, nejde až tak dopodrobna ako odborné portály, knihy či časopisy, o čom svedčí i jeho nižšia cena. 
Ak preferujete túto formu získavania informácií, máte možnosť vyskladať si odbornú zbierku. Ich obsah je potrebné neustále aktualizovať, preto odporúčame sledovať ponuku odborných CD a DVD TU.