CD, DVD a USB

Ak nie ste veľmi fanúšikom „online“, máme pre vás k dispozícii monotematické CD, DVD či USB. Každé sa venuje konkrétnej téme, nejde až tak do hĺbky ako odborné portály, knihy či časopisy, o čom svedčí aj jeho nižšia cena. 
Ak preferujete túto formu získavania informácií, máte možnosť vyskladať si odbornú zbierku. Ich obsah je potrebné neustále aktualizovať, preto odporúčame sledovať ponuku odborných CD a DVD.