Konferencia:
BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Trvanie konferencie: 1 -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 139 - EUR bez DPH , , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

4.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, o významných zmenách v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov.

termín

Najbližší termín: 1.10.2019

Program konferencie - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Program konferencie aktuálne pripravujeme s lektormi. V najbližšom čase bude program spolu s menami lektorov zverejnený na stránke.

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nezmeškajte 4.ročník úspešnej konferencie BOZP – Legislatívne požiadavky a prax. Vynikajúca kombinácia prehľadu zmien v zákonoch a praktických príkladov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Lektori - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Kolektív lektorov

Kolektív lektorov

Konferenciu vedú skúsení odborníci z praxe. Mená budú zverejnené pred konferenciou.

Časový harmonogram - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Termíny a prihlásenie - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 1.10.2019
  • Kolektív lektorov
  • 139 EUR + DPH
Input:
  • 21.11.2019
  • Kolektív lektorov
  • 139 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Video

Konferencia BOZP v Bratislave

Záznam

Ešte sú k dispozícii voľné miesta. - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník