Seminár:
BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín: 11.10.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

 • Všeobecné povinnosti zamestnávateľa.
 • Dokumentácia BOZP.
 • Povinnosti zamestnávateľa vo výrobe.
 • Riešenie pracovných úrazov vo výrobe.
 • Povinnosti zamestnávateľa v doprave.
 • Riešenie pracovných úrazov v doprave.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

Bezpečnostní technici, štatutári, osoby poverené pre oblasť BOZP.

Lektor - BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

Ľubica Kuševová

Ľubica Kuševová

Autorizovaná bezpečnostná technička a technička požiarnej ochrany. Do roku 2008 vykonávala funkciu staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti.

Časový harmonogram - BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

 

Termíny a prihlásenie - BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 11.10.2019
 • Ľubica Kuševová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.