Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení

Web: https://revizie-technickych-zariadeni.dashofer.sk/

Cenná pomôcka pri riešení konkrétnych praktických situácii v súvislosti s technickými zariadeniami. 


 • Online kniha poskytne rozsiahly prehľad z oblasti revízií technických zariadení, výstižnú a jasnú interpretáciu požiadaviek na revízie technických zariadení, vrátane vzorov technickej dokumentácie a revíznych správ. Online kniha je určená revíznym technikom, technikom BOZP, odborným pracovníkom technických zariadení, vedúcim zamestnancom, technickým riaditeľom.
 • Online kniha obsahuje i  spracovanie vybraných vzorov revíznych správ, ktoré je možné ihneď použiť.
 • Okrem toho sa zoznámite s prehľadom legislatívnych zmien so zrozumiteľným vysvetlením novelizačných bodov spolu s premietnutím do praxe.
 • Jej obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je i bezplatný odpovedný servis.
Input:

Ročné predplatné online knihy Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení
(255 € bez DPH)

Obsah

 • Právna úprava technických zariadení
 • Technické zariadenia zdvíhacie
 • Technické zariadenia elektrické
 • Technické zariadenia plynové
 • Technické zariadenia tlakové
 • Aktuálne vzory pre revíznych technikov a oblasť revízií technických zariadení

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Tamara Paceková

Je odborníčkou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na problematiku revízií technických zariadení. Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií na tému revízií technických zariadení. Aktuálne pôsobí ako odborníčka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na odbore ochrany práce. V rámci legislatívneho procesu v Slovenskej republike sa dlhoročne zúčastňuje na tvorbe právnych predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

 

Ing. Marián Schlarmann

Je autorom, ktorý sa v praxi dlhoročne venuje problematike revízií elektrických zariadení. Pôsobí i ako autorizovaný bezpečnostný technik a revízny technik elektrických zariadení.

Ing. Tibor Dobšony

Je odborníkom, ktorý sa venuje problematike špecializovaných tlakových a plynových technických zariadení. Pôsobí ako inšpektor Technickej inšpekcie a.s..


Ing. Ján Vencel

Je ústredným inšpektorom Technickej inšpekcie, a.s.

Mgr. Vladimír Jurík
Pôsobí ako odborník na MPSVR.

Newsletter