Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení

Web: https://revizie-technickych-zariadeni.dashofer.sk/

Cenná pomôcka pri riešení konkrétnych praktických situácii v súvislosti s technickými zariadeniami. 


 • Online kniha poskytne rozsiahly prehľad z oblasti revízií technických zariadení, výstižnú a jasnú interpretáciu požiadaviek na revízie technických zariadení, vrátane vzorov technickej dokumentácie a revíznych správ. Online kniha je určená revíznym technikom, technikom BOZP, odborným pracovníkom technických zariadení, vedúcim zamestnancom, technickým riaditeľom.
 • Online kniha obsahuje i  spracovanie vybraných vzorov revíznych správ, ktoré je možné ihneď použiť.
 • Okrem toho sa zoznámite s prehľadom legislatívnych zmien so zrozumiteľným vysvetlením novelizačných bodov spolu s premietnutím do praxe.
 • Jej obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je i bezplatný odpovedný servis.
Input:

Ročné predplatné online knihy Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení
(255 € bez DPH)

Obsah

 • Právna úprava technických zariadení
 • Technické zariadenia zdvíhacie
 • Technické zariadenia elektrické
 • Technické zariadenia plynové
 • Technické zariadenia tlakové
 • Aktuálne vzory pre revíznych technikov a oblasť revízií technických zariadení

Autori

Ing. Tamara Paceková

Je odborníčkou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na problematiku revízií technických zariadení. Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií na tému revízií technických zariadení. Aktuálne pôsobí ako odborníčka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na odbore ochrany práce. V rámci legislatívneho procesu v Slovenskej republike sa dlhoročne zúčastňuje na tvorbe právnych predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

 

Ing. Marián Schlarmann

Je autorom, ktorý sa v praxi dlhoročne venuje problematike revízií elektrických zariadení. Pôsobí i ako autorizovaný bezpečnostný technik a revízny technik elektrických zariadení.

Ing. Tibor Dobšony

Je odborníkom, ktorý sa venuje problematike špecializovaných tlakových a plynových technických zariadení. Pôsobí ako inšpektor Technickej inšpekcie a.s..


Ing. Ján Vencel

Je ústredným inšpektorom Technickej inšpekcie, a.s.

Mgr. Vladimír Jurík
Pôsobí ako odborník na MPSVR.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 23.8.2019
Miesto: Nitra