Seminár:
Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je, aby účastníci pochopili  podstatu bankových záruk ako zabezpečovacieho nástroja obchodných rizík a zoznámili sa s vhodnosťou a výhodami jeho použitia v obchodných vzťahoch.

Seminár je založený na praktických príkladoch, súčasťou sú prípadové štúdie a diskusia.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín:
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

Banková záruka

 • charakteristika
 • právna úprava

Druhy bankových záruk v obchodných vzťahoch

 • platobné a neplatobné bankové záruky

Život vystavenej bankovej záruky

 • priame bankové záruky
 • banka v úlohe ručiteľa
 • čo má obsahovať správna banková záruka
 • špecifické klauzuly, príklady z praxe
 • avizovanie bankovej záruky – ako posúdiť správnosť prijatej záruky
 • zmena bankovej záruky
 • uplatnenie bankovej záruky z pohľadu klienta, banky, beneficienta
 • ukončenie platnosti bankovej záruky
 • nepriame bankové záruky a ich špecifiká vo vybraných krajinách 

Podvodné záruky

Diskusia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Obsahom seminára je poskytnúť komplexné informácie súvisiace s problematikou bankových záruk.

Vysvetlíme si:

 • prečo je potrebné pre dobrú realizáciu obchodného kontraktu príslušné podmienky záruky dobre premyslieť, jasne a presne ich nadefinovať v obchodnej zmluve a v samotnej záručnej listine;
 • ako komunikovať s bankou;
 • ako posúdiť správnosť prijatej záruky od obchodného partnera;
 • ako si správne uplatniť nároky z bankovej záruky.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

Obchodní manažéri, pracovníci firiem zodpovedných za styk s bankou, finanční a obchodní riaditelia.

Lektor - Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

Ing. Kvetoslava Dobrotková

Ing. Kvetoslava Dobrotková

Lektorka s 20 ročnou bankovou praxou v oblasti obchodného financovania, pôsobila ako interný bankový lektor pre oblasť obchodného financovania pre pracovníkov pobočiek a úverových oddelení. V súčasnosti sa venuje konzultačnej činnosti so zameraním na optimalizáciu nákladov a nákupných procesov.

Časový harmonogram - Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

Termíny a prihlásenie - Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Ing. Kvetoslava Dobrotková
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.