Analýza dát v Exceli na CD

Odborné CD vám pomôže osvojiť si vedomosti ako v Exceli využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.


Na CD Analýza dát v Exceli nájdete:

  • základné informácie o analýze dát v exceli,
  • objavíte ďalšie funkčné možnosti excelu,
  • celý obsah CD je postavený na konkrétnych prípadoch z praxe,
  • informácie pre Vás pripravil renomovaný odborník z praxe Doc. Ing. Jozef Chajdiak CSc. - autor viacerých odborných publikácií z danej oblasti,
  • ak ovládate základy Excelu a máte záujem osvojiť si ďalšie funkcie, potom je toto CD určené práve pre Vás.
Input:

Analýza dát v Exceli na CD:

43,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

1. kapitola: Triedenie
2. kapitola: HISTOGRAM, rovnomerné rozdelenie a Paretova analýza
3. kapitola: PivotTable (kontingenčná tabuľka), dotazník
4. kapitola: Základný štatistický rozbor
5. kapitola: Grafy
6. kapitola: Normálne rozdelenie, smerodajná odchýlka a normalita
7. kapitola: Regresná a korelačná analýza
8. kapitola: Časový rad a jeho zložky
9. kapitola: Časový rad – špecifikácia trendovej zložky
10. kapitola: Časový rad – špecifikácia sezónnej zložka 
11. kapitola: Spojité rozdelenia 
12. kapitola: Diskrétne rozdelenia

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 

Seminár

Newsletter

Videosemináre