Seminár:
Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 28.9.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

Povinnosti právnickej osoby vo vzťahu k svojim záznamom, dokumentom:

 • informácia o právnych predpisoch z oblasti archívnictva a správy registratúry, ako aj o osobitných právnych predpisoch vrátane posledných právnych predpisov a noviel, ktoré upravujú správu niektorých špeciálnych druhov záznamov (účtovná, personálna, technická, obchodná agenda) vrátane výkladu ustanovení, ktoré sa viažu k správe dokumentov (aj v elektronickej podobe),
 • interné smernice pre správu registratúry – zásady ich tvorby a skladba registratúrneho poriadku a plánu,
 • správa registratúry – rozbor jednotlivých manipulačných úkonov pri správe záznamov (prijímanie, triedenie, evidovanie, spracúvanie, úschova, ochrana, využívanie a vyraďovanie - legálny spôsob likvidácie dokumentov) ako aj personálne, priestorové a materiálno technické zabezpečenie uvedených činností,
 • zásady archívnej činnosti v organizáciách (povinnosti organizácie voči archívu organizácie, povinnosti archivára voči organizácii a jej záznamom a archívnym dokumentom).

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získajte prehľad o správe registratúry a archívu organizácie. Seminár je zameraný na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

Zamestnanci štátnych a neštátnych právnych subjektov, ktorí zabezpečujú správu registratúry, pravidelne pripravujú záznamy k vyraďovaciemu konaniu, spracúvajú archívne dokumenty organizácie; zamestnanci organizácií, ktorí potrebujú získať odbornosť pri správe záznamov a pri správe archívnych dokumentov organizácií.

Lektor - Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

PhDr. Mária Munková

Je absolventkou FF UK v Bratislave. Od roku 1979 racovala pre MVSR Archívnej správy (metodik pre predarchívnu starostlivosť pre vybrané podnikové archívy a archívy organizácií zvláštneho významu) a od roku 1989 pracovala pre MV SR Štátneho archívu (metodik pre predarchívnu starostlivosť orgánov a organizácií v spádovej oblasti Štátneho archívu). Od roku 1980 sa nepretržite začala venovať školiteľskej činnosti pre mnohé školiace pracoviská, ako aj externe prednášať správu registratúry na FFUK na katedre archívnictva.

Referencie - Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

"Som veľmi spokojná, pani Munková zaujímavo prednáša. Pútavý výklad, mnoho použiteľných informácií."  Wustenrot stav. Sporiteľňa, a.s.

"Prednáška na veľmi vysokej úrovni. Prejav, znalosť problematiky, lektorské zručnosti na jednotku! Páčila sa mi prednáška, a že sme boli upozornení na aktuálne novinky." INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o.

"Bol veľmi prínosný a doplnil informácie o danej téme pre našu inštitúciu." Žilinská univerzita v Žiline

"Pani lektorka má vysoké odborné znalosti v danej problematike. So seminárom som bola spokojná." BGP Products, s.r.o.

Časový harmonogram - Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 28.9.2020
 • PhDr. Mária Munková
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2020
 • PhDr. Mária Munková
 • 199 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.