" />

Seminár:
Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Chcete sa dozvedieť o novinkách v oblasti medzinárodného zdaňovania? Máte záujem poznať odpovede na aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov (napr. v oblasti vysielania zamestnancov do/zo zahraničia, zdaňovania/nezdaňovania dividend vyplácaných zo zahraničia, zdaňovania licenčných poplatkov)?

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 5.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

 • Zdaňovanie príjmov digitálnych platforiem na území SR s účinnosťou od 01.01.2018
  • právny rámec zdaňovania príjmov
  • zdaňovanie príjmov osobne prostredníctvom daňovníkov, súvisiace daňové povinnosti daňovníkov (zahraničných prevádzkovateľov digitálnych platforiem)
  • nepriame zdaňovanie príjmov prostredníctvom platiteľov dane, súvisiace daňové povinnosti platiteľov dane (tuzemských poskytovateľov služieb prepravy alebo ubytovania).
 • Posledné zmeny a pripravované opatrenia a novinky v oblasti právneho rámca zdaňovania príjmov v cezhraničných daňových vzťahoch.
 • Vybrané problémy zdaňovania licenčných poplatkov (skutočný vlastník, identifikácia, kvalifikácia a prípady spadajúce do rámca zdaňovania licenčných poplatkov, oslobodenie od dane).
 • Vysielanie zamestnancov do/zo zahraničia.
 • Zdaňovanie/nezdaňovanie „dividend“ vyplácaných zo zahraničia.
 • Problémy a prípady z praxe zaslané účastníkmi (pozn. podmienkou zaradenia konkrétneho problému, alebo prípadu do obsahu seminára formou samostatnej prezentácie pripravenej lektorom je jeho zaslanie organizátorovi seminára v lehote najneskôr do 2 týždňov pred konaním seminára).
 • Vybrané aktuálne stanoviská FR SR v oblasti medzinárodných daňových vzťahov (pozn. zaradenie a rozsah tohto bodu závisí od rozsahu problémov a prípadov z praxe zaslaných účastníkmi v predchádzajúcom bode).
 • Diskusia a riešenie konkrétnych problémov z praxe v priebehu celého seminára.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Chcete si prekonzultovať vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov a podieľať sa priamo aj na obsahu seminára „šitého na mieru" jeho účastníkov? Prostredníctvom interpretácie príslušných daňových a iných právnych predpisov a zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a na konkrétnych prípadoch z praxe získate cenné informácie, poznatky a riešenia aktuálnych problémov zdaňovania v oblasti medzinárodných daňových vzťahov.

Na školení s Ing. Kuchárom odznejú:

Posledné zmeny, pripravované opatrenia a novinky v oblasti zdaňovania príjmov v cezhraničných daňových vzťahoch:

 • Akčný plán BEPS - komplexný súbor opatrení boja proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov do iných jurisdikcií (BEPS), aktivity EÚ - príprava "anti BEPS" smernice, multilaterálnej daňovej zmluvy, smerníc v oblasti AVI.,možné dopady v oblasti výkonu správy daní (dôslednejšie a sofistikovanejšie monitorovanie rizikových štruktúr a transakcií, zvýšený výkon daňovej kontroly v oblasti cezhraničných daňových únikov), odporúčanie pre daňové subjekty – upraviť súčasné štruktúry a dokumentáciu tak, aby bola v súlade s odporúčaniami BEPS.
 • Smernica ATAD I a II.
 • Multilaterálny dohovor OECD na zavedenie AntiBEPS.
 • Smernice EÚ v oblasti AVI (automatická výmena informácií).
 • Novela zákona 2017 v oblasti MDV – transferové oceňovanie.
 • Opatrenia v oblasti výkonu správy dane.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

Ekonómovia, daňoví poradcovia, záujemci o problematiku.

Lektor - Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

Ing. Peter Kuchár

Ing. Peter Kuchár

Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych predpisov SR, medzinárodných zmlúv a legislatívy EÚ v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vrátane transferového oceňovania. V súčasnosti je vedúcim oddelenia metodiky zdaňovania v oblasti medzinárodných daňových vzťahov Daňového riaditeľstva SR a obľúbeným lektorom.

Časový harmonogram - Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.11.2019
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 10.3.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.