Seminár:
Ako môžem kontrolovať a monitorovať svojich zamestnancov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Do akej miery môžete kontrolovať Vašich zamestnancov? Prinášame Vám jedinečné školenie, ktoré je venované problematike práv a limitov zamestnávateľov v súvislosti s monitorovaním zamestnancov.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín: 23.10.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Ako môžem kontrolovať a monitorovať svojich zamestnancov

 • Kontrola emailov (skenovanie, filtrovanie, prezeranie).
 • Kontrola prostredníctvom videokamier.
 • Monitorovanie telefonických hovorov.
 • Ochrana súkromia zamestnancov.
 • Podmienky monitorovania a obmedzenia zamestnávateľa.
 • Ochrana osobných údajov zamestnancov.
 • Interné dokumenty, nástroje na prevenciu pracovnoprávnych sporov a fluktuácii.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Do akej miery môžete kontrolovať Vašich zamestnancov? Prinášame Vám jedinečné školenie, ktoré je venované problematike právlimitov zamestnávateľov v súvislosti s monitorovaním zamestnancov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ako môžem kontrolovať a monitorovať svojich zamestnancov

personalistom, právnikom spoločností, manažérom, konateľom, majiteľom, riaditeľom

Lektor - Ako môžem kontrolovať a monitorovať svojich zamestnancov

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Časový harmonogram - Ako môžem kontrolovať a monitorovať svojich zamestnancov

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

 

Termíny a prihlásenie - Ako môžem kontrolovať a monitorovať svojich zamestnancov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 23.10.2019
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 185 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.