Seminár:
Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 3
Najbližší termín: 20.9.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

 • Právny rámec: Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti.
 • Výhody plynúce z využívania agentúr dočasného zamestnávania.
 • Ako účelne a efektívne nastaviť spoluprácu užívateľského zamestnávateľa s agentúrou dočasného zamestnávania.
 • Práva a povinnosti dočasne prideleného zamestnanca.
 • Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania.
 • Povinnosti užívateľského zamestnávateľa.
 • Nábor, výber zamestnancov.
 • Praktické príklady, návody na efektívne riešenia.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Dozviete sa aké sú podmienky agentúrneho zamestnávania a ako funguje princíp dočasného pridelenia zamestnancov pre užívateľských zamestnávateľov. Na seminári budú preberané všetky aktuálne zmeny v Zákonníku práce, zákone o službách zamestnanosti a zákone o pobyte cudzincov, ktoré sú platné a účinné od 1. mája 2018. Zaoberať sa budete aj zmenami súvisiacimi s agentúrnym zamestnávaním a zamestnávaním štátnych príslušníkov tretích krajín. Lektorka Vám objasní, aké sú povinnosti agentúry a povinnosti užívateľského zamestnávateľa počas využívania inštitútu dočasného pridelenia.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

Agentúry dočasného zamestnávania, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov; spoločnosti, ktoré si dočasne prenajímajú zamestnancov; HR manažéri, právnici, personalisti, mzdoví účtovníci; spoločnosti, ktoré chcú na trhu podnikať v oblasti personálnych služieb.

Lektor - Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

Časový harmonogram - Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

Termíny a prihlásenie - Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 20.9.2019
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 13.12.2019
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 8.6.2020
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.