Vyhľadať seminár

Vyhľadajte si seminár vo svojom okolí cez náš vyhľadávač, podľa témy, miesta konania alebo dátumu.

Čo

Kedy

Kde

Vyhľadať termín školenia

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019

 Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019

Na CD nájdete editovateľné dokumenty – Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019. Súčasťou CD sú aj Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

Daňová akadémia

 Daňová akadémia

Kvalitné daňové školenia pre ekonómov, účtovníkov a daňových poradcov, ktorí chcú patriť medzi špičky vo svojom odbore.
Kurz je rozdelený do 3 modulov: Špecialista DPH, Špecialista dane z príjmov, Špecialista medzinárodného zdaňovania. Možno ho absolvovať komplexne alebo modulovo.


Partneri