Vyhľadať seminár

Vyhľadajte si seminár vo svojom okolí cez náš vyhľadávač, podľa témy, miesta konania alebo dátumu.

Čo

Kedy

Kde

Vyhľadať termín školenia

Novoročný kokteil zmien

 konferencia Novoročný kokteil zmien

Novoročné stretnutie riaditeľov, majiteľov, konateľov vrátane novoročného prípitku! Vymeníte si názory ohľadom zmien v zákonoch. Môžete si navzájom poradiť a získať komplexný prehľad o zmenách v legislatíve nielen pre Vaše podnikanie.

Návod na vyhotovenie GDPR dokumentácie

 GDPR publikácie

Tlačené publikácie sú návodom na vyhotovenie vlastnej GDPR dokumentácie pre školy, obchodné spoločnsti, pre živnostníkov a pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Publikácie obsahujú jasne, vecne a na príkladoch zobrazené ukážky vyhotovenia GDPR podkladov.


Partneri