50 otázok a odpovedí pre zamestnávateľov v súvislosti s koronavírusom

Právny stav k 2. 4. 2020

PDF na stiahnutie obsahuje spracované odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa praktických problémov v období koronavírusu.


Toto PDF na stiahnutie môže byť cennou odbornou pomôckou pri riešení problému, s ktorým ste sa práve vo svojej práci stretli.

Input:

50 otázok a odpovedí pre zamestnávateľov v súvislosti s koronavírusom:

39,00 € bez DPH

Obsah

 • Odklad ročného zúčtovania preddavkov na daň v súvislosti s koronavírusom v roku 2020
 • Prekážka na strane zamestnávateľa na pracovisku s nepretržitou prevádzkou v roku 2020
 • Daňové priznanie a daň z pridanej hodnoty v súvislosti koronavírusom za rok 2020
 • Oslobodenie zamestnávateľa poskytujúceho vzdelávacie služby  od odvodov v súvislosti s koronavírusom v roku 2020
 • Nariadenie čerpania dovolenky zamestnanca v roku 2020
 • Prekážky v práci zamestnanca počas šírenia koronavírusu v roku 2020
 • Odmietnutie práce zamestnancom v roku 2020
 • Corona vírus a služobná cesta zamestnanca v roku 2020
 • Čerpanie dovolenky v súvislosti s koronavírusom v roku 2020
 • Prekážky na strane zamestnávateľa bez odborov v roku 2020
 • Prekážky na strane zamestnávateľa a dovolenka zamestnanca v roku 2020
 • Potvrdenie o home office medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Ústna dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Zamestnanec nemôže vykonávať činnosť pre koronavírus.
 • Koronavírus – 60 % priemernej mzdy
 • Vstupné prehliadky zamestnancov počas koronavírusu
 • Dovolenka zamestnanca v roku 2020
 • Koronavírus – zamestnankyne sa boja pracovať.
 • OČR zamestnanca  a home Office
 • Zamestnanci z cudziny, ktorí sa nedokážu dostaviť do práce v súvislosti s koronavírusom
 • Stravné počas home office
 • Povinnosť zamestnávateľa informovať o nariadení dovolenky v súvislosti s korona vírusom
 • Výpoveď zamestnanca s organizačných dôvodov
 • Dochádzkový bonus zamestnanca v roku 2020
 • Práca zamestnanca popri OČR a PN
 • Stravné lístky zamestnanca v roku 2020
 • Konto pracovného času zamestnanca
 • Vstupné a výstupné prehliadky zamestnanca a Covid-19
 • Dodatok k pracovnej zmluve – home office.
 • Dohoda o vyplácaní 60 % náhrady mzdy pri Covid-19
 • Stravovanie zamestnanca počas „práce z domu“.
 • Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre „pendlerov“
 • Podanie daňového priznania SZČO v súvislosti s koronavírusom
 • Zdravotná prehliadka zamestnanca
 • Potvrdenie zamestnanca o PN z dôvodu karantény
 • Stanovenie rizika u zamestnávateľa so zamestnancom bez biologických faktorov pracovného prostredia
 • Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť ochranné prostriedky
 • Poskytovanie informácií zamestnancovi v súvislosti s BOZP
 • Pracovný úraz pri presune zamestnanca z jedného výkonu práce na druhé miesto
 • Pravidlá BOZP pri práci na home office
 • Vstupná prehliadka zamestnancov v súvislosti s koronavírusom
 • Vypočítanie OČR pre zamestnanca
 • Potvrdenie OČR zamestnanca od Sociálnej poisťovne pre zamestnávateľa
 • Zamestnanec s príznakmi koronavírusu a postup zamestnávateľa
 • Postup zamestnávateľa pri pozitívne testovanom zamestnancovi na koronavírus
 • Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízy
 • Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 na pracovisku
 • Nákup vhodných dezinfekčných prostriedkov
 • Používanie respirátorov pre nezdravotníckych zamestnancov
 • Zamestnávateľ a BOZP v súvislosti s koronavírusom

Autori

Kolektív autorov