12 PRAVIDIEL BEZCHYBNEJ KOMUNIKÁCIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Web: https://materskaskola.dashofer.sk/

Máte v triede „problémové“ dieťa, ktoré narušuje pohodovú klímu v kolektíve? Každé neobvyklé chovanie má svoju príčinu. Každá rodina má svoje špecifiká a iný prístup k deťom aj učiteľskému zboru. Veríme, že po absolvovaní on-line kurzu sa vám podarí správne odhadnúť typ rodičov a zvoliť správnu komunikačnú cestu ako k dieťaťu, tak k jeho rodičom. Taktiež sa naučíte ako predchádzať konfliktom vo vnútri ženského kolektívu na pracovisku. 


On-line kurz obsahuje 12. Lekcií a Záverečný test. K dispozícii sú lekcie postupne vzhľadom k Vami zvolenej frekvencii zasielania a to 1,3 a 7 dňových intervaloch a taktiež ho máte 1 rok od zakúpenia plne prístupný. Upozornenia na jednotlivé lekcie posielame e-mailom.

Input:

Ročný vstup do online kurzu 12 pravidiel bezchybnej komunikácie v materskej škole
(39 € bez DPH)

Obsah

  • Osvojíte si komunikačné stratégie a naučíte sa sebaisto, ale zároveň citlivo, komunikovať s rodičmi svojich žiakov
  • V každej lekcii nájdete zrozumiteľný a prehľadný výklad bez ťažkopádnych poučiek. Kurz je napísaný veľmi zrozumiteľne a jasne
  • Praktické príklady a časté chyby učiteliek s okamžitým vyhodnotením, ako by to malo správne vypadať
  • Kontrolné otázky a príklady k lepšiemu osvojeniu tematiky, spolu s ich riešeniami
  • Certifikát o absolvovaní kurzu

Autori

Bc. Lenka Polášková 14 rokov pôsobí v predškolskom vzdelávaní (prax učiteľky MŠ, zástupkyne riaditeľky, riaditeľky MŠ). Má dlhoročnú lektorskú prax (zameranú predovšetkým na problematiku porúch chovania u detí od 3 do 7 rokov, problematiku rozvoja školy a okrajovo metodiku vyučovania cudzích jazykov u detí v predškolskom veku)

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 18.11.2019
Miesto: Bratislava