12 PRAVIDIEL BEZCHYBNEJ KOMUNIKÁCIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Web: https://materskaskola.dashofer.sk/

Máte v triede „problémové“ dieťa, ktoré narušuje pohodovú klímu v kolektíve? Každé neobvyklé chovanie má svoju príčinu. Každá rodina má svoje špecifiká a iný prístup k deťom aj učiteľskému zboru. Veríme, že po absolvovaní on-line kurzu sa vám podarí správne odhadnúť typ rodičov a zvoliť správnu komunikačnú cestu ako k dieťaťu, tak k jeho rodičom. Taktiež sa naučíte ako predchádzať konfliktom vo vnútri ženského kolektívu na pracovisku. 


  • On-line kurz obsahuje 12 lekcií a záverečný test.
  • K dispozícii sú lekcie postupne vzhľadom k vami zvolenej frekvencii zasielania a to v 1,3 a 7 dňových intervaloch.
  • K obsahu máte prístup po dobu jedného roka od zakňupenia.
  • Upozornenia na jednotlivé lekcie posielame e-mailom.
Input:

Ročný vstup do online kurzu 12 pravidiel bezchybnej komunikácie v materskej škole
(39 € bez DPH)

Obsah

  • Osvojíte si komunikačné stratégie a naučíte sa sebaisto, ale zároveň citlivo, komunikovať s rodičmi svojich žiakov
  • V každej lekcii nájdete zrozumiteľný a prehľadný výklad bez ťažkopádnych poučiek. Kurz je napísaný veľmi zrozumiteľne a jasne
  • Praktické príklady a časté chyby učiteliek s okamžitým vyhodnotením, ako by to malo správne vypadať
  • Kontrolné otázky a príklady k lepšiemu osvojeniu tematiky, spolu s ich riešeniami
  • Certifikát o absolvovaní kurzu

Autori

Bc. Lenka Polášková 14 rokov pôsobí v predškolskom vzdelávaní (prax učiteľky MŠ, zástupkyne riaditeľky, riaditeľky MŠ). Má dlhoročnú lektorskú prax (zameranú predovšetkým na problematiku porúch chovania u detí od 3 do 7 rokov, problematiku rozvoja školy a okrajovo metodiku vyučovania cudzích jazykov u detí v predškolskom veku)