Založenie s.r.o.

Produkt Založenie s.r.o. je vhodným pomocníkom pre každého, kto plánuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak nemá k dispozícii potrebné informácie. Nájdete tu prehľadne členené jednotlivé kroky od postupu pred založením spoločnosti, cez samotné založenie, až po právnu úpravu obchodného podielu. Taktiež nechýbajú editovateľné vzory zamerané na založenie s.r.o., valné zhromaždenie či zmluvu o prevode časti obchodných podielov.


CD ponúka informácie o:

  • nevyhnutných krokoch pre založenie s.r.o.
  • právnej úprave obchodného podielu v s.r.o.
  • otváracej súvahe v novovzniknutých spoločnostiach

CD ďalej obsahuje niektoré vybrané vzory k s.r.o.

Input:

Založenie s.r.o.:

49 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH
Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

1. Postup pred založením spoločnosti s ručením obmedzeným

            1.1 Postup pred založením spoločnosti s ručením obmedzeným

2. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

            2.1 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

            2.2 Základné dokumenty potrebné na založenie spoločnosti s ručením       obmedzeným

            2.3 Obchodné meno spoločnosti

            2.4 Sídlo spoločnosti

            2.5 Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti s ručením obmedzeným

            2.6 Základné imanie a vklad spoločníka

            2.7 Štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným - konateľ spoločnosti

            2.8 Správca vkladu

            2.9 Splácanie vkladu spoločníka

            2.10 Rezervný fond

            2.11 Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra

3. Právna úprava obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným

            3.1 Definícia obchodného podielu

            3.2 Rozdiel medzi obchodným podielom a vkladom spoločníka

            3.3 Jeden spoločník - jeden obchodný podiel

            3.4 Dispozície obchodným podielom

            3.5 Zložky obchodného podielu

            3.6 Prevod obchodného podielu

            3.7 Prevod obchodného podielu na iného spoločníka

            3.8 Moment schválenia prevodu obchodného podielu valným zhromaždením

            3.9 Schválenie rozdelenia obchodného podielu valným zhromaždením

            3.10 Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá medzi spoločníkmi

            3.11 Prevod obchodného podielu na tretiu osobu

            3.12 Úprava prevodu obchodného podielu na tretiu osobu v spoločenskej zmluve

            3.13 Účinky prevodu obchodného podielu

            3.14 Zápis zmeny v osobe spoločníka v obchodnom registri

            3.15 Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka v obchodnom registri

4. Vzory

            - Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

            - Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o schválení zníženia základného imania

            - Vzor pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré má v programe rozhodovanie o znížení základného imania nominálnym znížením vkladov   spoločníkov

            - Vzor zmluvy o prevode časti obchodných podielov

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • JUDr. Zuzana Bartová 
  • JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 27.11.2017
Miesto: Žilina