Seminár:
Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

Vysvetliť povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní a oboznámiť účastníkov seminára s možnosťami vysielania  z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia. 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-14.00

Téma

Vysvetliť povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní a oboznámiť účastníkov seminára s možnosťami vysielania  z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 26.2.2018
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 26.2.2018, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

Právny rámec, definícia vyslania v rámci EÚ, súvisiace povinnosti

- Novela Zákonníka práce súvisiaca s vysielaním
- Povinnosti domáceho zamestnávateľa pri vyslaní
- Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní
- Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa
- Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu

Poskytovanie služieb, voľný pohyb služieb a jeho limity

- Čo je to voľný pohyb služieb
- Kedy sa nejedná o voľný pohyb služieb, ale o usadenie a súvisiace povinnosti
- Medzinárodný prenájom pracovnej sily a poskytnutie služby

Druhy, spôsoby a formy vysielania v slovenskom pracovnom práve

- Pracovné cesty, dočasné pridelenie, výkon práce v zahraničí, pravidelné pracovisko...
- Koncernové vysielanie a rozdiel medzi zahraničnou pracovnou cestou a vyslaním
- Nároky na cestovné náhrady

Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajine

- Povinnosť garantovať zamestnancom minimálne pracovné podmienky
- Minimálna mzda poskytovaná podľa predpisov hostiteľského štátu
- Doklady, ktoré musí mať vyslaný pracovník so sebou

Pracovné podmienky a príklady vysielania do jednotlivých štátov EÚ

- Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a pod.
- Sankcie za nesplnenie notifikačných povinností

Sociálne zabezpečenie pri vysielaní

- Vysielanie
- Súbežne vykonávaná činnosť vo dvoch alebo viacerých štátoch
- Výnimka
- Formuláre A1

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vysvetliť povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní a oboznámiť účastníkov seminára s možnosťami vysielania  z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

mzdárom, personalistom, majiteľom, konateľom

Lektor - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Časový harmonogram - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.00  prednáška
 • 11.00 – 11.15  prestávka na občerstvenie
 • 11.15 – 14.00  prednáška a diskusiaOd januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 26.2.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 30.4.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 4.12.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.