Seminár:
Daňová uznateľnosť výdavkov u SZČO

Zaradiť alebo nezaradiť majetok do podnikania? Aké to má následky? Rady, praktické dopady a prevencia. Školenie je určené SZČO, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť, a z tohto dôvodu sa tiež musia rozhodnúť, či predmetnú nehnuteľnosť zaradia do obchodného majetku alebo nie, účtovníkom. 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 80 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Zaradiť alebo nezaradiť majetok do podnikania? Aké to má následky? Rady, praktické dopady a prevencia. Školenie je určené SZČO, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť, a z tohto dôvodu sa tiež musia rozhodnúť, či predmetnú nehnuteľnosť zaradia do obchodného majetku alebo nie, účtovníkom. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 17.10.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň - Daňová uznateľnosť výdavkov u SZČO

  Zaradenie osobného majetku do obchodného majetku (výhody a nevýhody tohto zaradenia):

  • Zaradenie osobného majetku SZČO najmä motorové vozidlo, nehnuteľnosť.  
  • Zaradenie alebo nezaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku, ktorú prenajíma občan, aké máme povinnosti voči Daňovému úradu, ako postupujeme v prípade, že ide o nehnuteľnosť v BSM?

  Druhy výdavkov:

  • Aké druhy výdavkov si môžeme následne uplatniť pri zaradení tohto majetku do obchodného majetku napríklad :PHM, opravy, údržba, poistenie ?
  • Spôsob preukazovania PHM.
  • Ako budeme postupovať pri odpisovaní tohto majetku? 

  Vyradenie tohto majetku:

  • Z podnikania ako SZČO, resp. ak prenajímame nehnuteľnosť ako občan.
  • Posúdenie oslobodenia pri jeho predaji.
  • Ak nebudeme môcť uplatniť oslobodenie akú cenu si budeme môcť uplatniť do nákladov? Aký vplyv má na ňu bezpodielové spoluvlastníctvo, pôvod nadobudnutia tohto majetku do vlastníctva (dedenie, darovanie – je tento majetok v BSM)?  

  Použitie vlastného motorového vozidla, ktoré bolo predtým zaradené v obchodnom majetku a následne vyradené z obchodného majetku ak ho budeme chcieť v budúcnosti  použiť na činnosť vykonávanú v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne SZČO vykonáva – aké obmedzenie to pre nás bude mať?  

  Konkurz, osobný bankrot, exekúcia - Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka – od čoho závisí, aký vplyv má bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 

  Máte otázky k tomuto semináru?

  Radi Vám pomôžeme!

  Input:

  Popis

  Zaradiť alebo nezaradiť majetok do podnikania? Aké to má následky? Rady, praktické dopady a prevencia. Školenie je určené SZČO, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť, a z tohto dôvodu sa tiež musia rozhodnúť, či predmetnú nehnuteľnosť zaradia do obchodného majetku alebo nie, účtovníkom. 

  Kontaktná osoba

  Dana Jánošíková
  dana.janosikova@dashofer.sk
  02/33 00 52 28

  Cieľová skupina - Daňová uznateľnosť výdavkov u SZČO

  SZČO

  Lektor - Daňová uznateľnosť výdavkov u SZČO

  Odborník z praxe

  Odborník z praxe

  Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

  Referencie - Daňová uznateľnosť výdavkov u SZČO

  "Prednášajúca pani lektorka veľmi milá, ochotná, hovorila odborne k veci a ochotne odpovedala aj počas prednášky." KOVOZ

  Časový harmonogram - Daňová uznateľnosť výdavkov u SZČO

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:00  prednáška
  • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
  • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


  Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.  *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Termíny a prihlásenie - Daňová uznateľnosť výdavkov u SZČO

  Miesto
  Dátum
  Lektor
  Cena
  Prihlásiť sa
  • Bratislava
  • 17.10.2018
  • Odborník z praxe
  • 80 EUR + DPH
  Input:

  Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
  K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
  Tento termín je žiaľ vypredaný.
  Garancia termínu.