INTRASTAT – aktuálne pre rok 2017 


Do not fill this:

INTRASTAT – aktuálne pre rok 2016:

165 € bez DPH

INTRASTAT – aktuálne pre rok 2016:

165 € bez DPH

Obsah

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU!
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

Seminár je určený pre

pracovníkov, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ, alebo iných pracovníkov, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.

Obsah seminára

  • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
  • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU
  • Metodika zberu štatistických údajov
  • Postup pri príprave štatistických hlásení
  • Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu,
  • Praktické príklady
  • Diskusia, otázky a odpovede

Autori

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.12.2017
Miesto: Bratislava