Tvorba a použitie Sociálneho fondu v roku 2014

Online PDF dokument je zameraný na všetky náležitosti týkajúce sa tvorby a použitia sociálneho fondu. Zameriava sa najmä na spôsob tvorby sociálneho fondu a jeho výšku. Aký je minimálny a maximálny prídel do sociálneho fondu. Dokument taktiež poukazuje na príspevok zamestnávateľa na stravovanie zo sociálneho fondu.


Online PDF dokument je zameraný na všetky náležitosti týkajúce sa tvorby a použitia sociálneho fondu. Zameriava sa najmä na spôsob tvorby sociálneho fondu a jeho výšku. Aký je minimálny a maximálny prídel do sociálneho fondu. Dokument taktiež poukazuje na príspevok zamestnávateľa na stravovanie zo sociálneho fondu.

Do not fill this:

Tvorba a použitie Sociálneho fondu v roku 2014
(29 EUR)

Obsah

Z obsahu vyberáme: 

  • Tvorba a použitie sociálneho fondu
  • Tvorba povinného prídelu
  • Dva spôsoby tvoby ďalšieho prídelu
  • Ďalšie zdroje tvorby sociálneho fondu
  • Účtovanie prostriedkov sociálneho fondu
  • Rozšírenie okruhu osôb
  • Podpora kolektívneho vyjednávania
  • Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zo sociálneho fondu 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Miroslav Mačuha

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 28.9.2017
Miesto: Bratislava