Testy profi

Testy profi

Nosič: Znalostné testy NOVINKA

Web: www.testyprofi.sk

V oblasti daní a účtovníctva nie je možné obstáť bez neustáleho sebavzdelávania sa. Preto Vám prinášame novú formu štúdia - testy, výkladové články, videoemináre, e-kurzy. Pomocou znalostných testov si môžete neustále dopĺňať svoje odborné vedomosti.

Testy profi

348,00 EUR + DPH

Nový produkt TESTY PROFI Vám prináša možnosť neustále sa vzdelávať! Je to unikátna príležitosť, ako zostať odborne v kondícií pri neustále sa meniacej legislatíve. Súčasťou produktu TESTY PROFI sú testy znalostí, videosemináre, online kurzy a vždy výkladové články, aby ste si mohli problematiku doštudovať. Materiály pripravujú daňový poradcovia, audítori, pracovníci správy daní, čím je zaručená garancia správnosti. 

Testy profi ponúka rôzné formy vzdelávania sa v oblasti daní a účtovníctva:

 • testy

- overíte si v nich, aké sú Vaše vedomosti v danej problematike

 • výkladové články

- slúžia k naštudovaniu klasickou formou, dostatok príkladov, tipov a rád je samozrejmosťou

 • e-kurzy

- prejsť si môžete lekciu po lekcii zakončenú kontrolnými otázkami

 • videosemináre

- hovorené slovo doplnené powerpointovou prezentáciou ušetrí čas a cestovné výdavky oproti klasickému semináru

 • právne predpisy        

- v znení aktuálnom, minulom aj budúcom

 • praktické informácie

- sadzby cestovných náhrad, daňový kalendár, sadzby NBS, adresáre úradov a mnoho ďalšieho

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby.

Ing. Ivana Glazelová

Členka Slovenskej komory daňových poradcov - daňový poradca č. osv. 1039/2014. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora a tiež v oblasti daní a účtovníctva, publikovanie odborných článkov.

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

Ing. Monika Ziškayová

Venuje sa témam daní, najmä dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, ako aj oblasti účtovníctva. Pôsobí v oblasti služieb daňového a účtovného poradenstva.

VÝHODY ONLINE KNÍH

 • Online knihu môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online knihy vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov