Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz<br />z oblasti účtovníctva a daní

Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz
z oblasti účtovníctva a daní

Nosič: Pdf na stiahnutie

E-dokument „Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz z oblasti účtovníctva a daní“ Vám poskytuje prehľad odbornej terminológie zo spomínaných oblastí. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie. Vedľa odborného termínu – slovného spojenia v slovenskom jazyku nájdete jeho preklad. Získajte praktického pomocníka a uľahčite si prácu.

Tematický slovensko-anglický slovník pojmov a fráz
z oblasti účtovníctva a daní

24,50 EUR + DPH

V tomto e-dokumente Vám prinášame prehľad najčastejšie používanej odbornej terminológie z oblasti účtovníctva a daní do anglického jazyka. Termíny, ktoré pre svoju prax potrebujete vedieť...

 • Ceny (cenotvorba)
 • Cudzia mena
 • Dane
 • Finančné riziko
 • Finančné vykazovanie
 • Konsolidácia
 • Nepeňažné transakcie
 • Obchodné spoločnosti
 • Objednávky dodávky a fakturácia
 • Odpisovanie dlhodobého majetku a prírodných zdrojov
 • Podnikové kombinácie
 • Predaj spätný prenájom
 • Reklamácie
 • Správa audítora
 • Účtovné opravy a úpravy
 • Vyraďovanie majetku
 • Zisk na akciu

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • doc. Ing. Miloš Tumpach PhD.

VYHODY E-DOKUMENTOV

 • Jedna téma spracovaná stručne, jasne a zrozumiteľne.
 • To všetko v praktickom a životné prostredie šetriacom PDF dokumente.
 • Môžete si ho uložiť do svojho počítača, poslať známym.

Hodnotenie zákazníkov