Zdravotníctvo

Tlačené produkty a CD
Semináre a konferencie
Online

Forma:

Odborný portál

Cena:

384 € bez DPH

Mediportál má denne aktualizovanú online databázu odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné o vedení lekárskej praxe. Obsahuje množstvo štandardov liečebných postupov a informácie o kvalite zdravotníctva. Základom odborného portálu je viac ako 800 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

...